Oblíbené Otázky

Jaký je význam milosti za milostí v Janovi 1:16?

Jaký je význam milosti za milostí v Janovi 1:16? Knihy Bible

Jaký je význam milosti nad milostí? Jaký je význam Jana 1:16? Jak mohu od Boha přijímat milost za milostí?

Čtěte Více
Co je to křesťanofobie?

Co je to křesťanofobie? Falešná Přesvědčení

Co je to křesťanofobie? Co to znamená být křesťanofobní? Je křesťanofobie skutečná? Opravdu se někteří lidé bojí křesťanů?

Čtěte Více
Co říká Bible o pochybnostech?

Co říká Bible o pochybnostech? Duchovní Život

Co říká Bible o pochybnostech? Jak mohu překonat pochybnosti a místo toho najít odvahu, pokoj a sílu prostřednictvím svého vztahu s Kristem?

Čtěte Více
Měl by křesťan slavit svátky?

Měl by křesťan slavit svátky? Život

Měl by křesťan slavit svátky? Proč křesťané dodržují svátky, které nejsou zmíněny v Bibli, ale nedodržují svátky, které jsou zmíněny v Bibli?

Čtěte Více
Co chce Ježíš, abychom se naučili z toho, co řekl o roztoči vdově?

Co chce Ježíš, abychom se naučili z toho, co řekl o roztoči vdově? Knihy Bible

Co chce Ježíš, abychom se naučili z toho, co řekl o roztoči vdově? Co nás učí roztoč vdovský o obětním dávání?

Čtěte Více
Co říká Bible o nudě?

Co říká Bible o nudě? Život

Co říká Bible o nudě? Má být žít svůj život pro Boha nuda?

Čtěte Více
Co to znamená hněvat se a nehřešit (Žalm 4:4)?

Co to znamená hněvat se a nehřešit (Žalm 4:4)? Knihy Bible

Co to znamená být naštvaný a nehřešit? Jaký je význam Žalmu 4:4?

Čtěte Více
Co je to církev evangelické smlouvy?

Co je to církev evangelické smlouvy? Křesťanství

Co je to církev evangelické smlouvy? Jaká jsou přesvědčení evangelikálních církví úmluvy?

Čtěte Více
Co říká Bible o předsudcích?

Co říká Bible o předsudcích? Lidstvo

Co říká Bible o předsudcích? Proč má tolik lidí předsudky vůči jiným skupinám lidí?

Čtěte Více
Jaký význam mají oči Páně v Bibli?

Jaký význam mají oči Páně v Bibli? Bůh

Jaký význam mají oči Páně v Bibli? Protože Bůh nemá doslovně oči, k čemu se vztahují oči Páně?

Čtěte Více
Zažijeme čas v nebi?

Zažijeme čas v nebi? Věčnost

Zažijeme čas v nebi? Existuje něco jako čas ve věčnosti? Budeme v nebi nadčasoví?

Čtěte Více
Co jsou Y-chromozomální Adam a mitochondriální Eva?

Co jsou Y-chromozomální Adam a mitochondriální Eva? Stvoření

Co jsou Y-chromozomální Adam a mitochondriální Eva? Existuje skutečně vědecký důkaz, že všichni živí pocházejí z jedné ženy? Existuje skutečně vědecky podložené tvrzení, že každý dnes žijící člověk může vysledovat své předky až k jednomu muži?

Čtěte Více
Je spasení pouze vírou, nebo vírou a skutky?

Je spasení pouze vírou, nebo vírou a skutky? Spása

Je spasení pouze vírou, nebo vírou a skutky? Přispíváme svými skutky spolu se svou vírou ke spasení?

Čtěte Více
Zažijeme čas v nebi?

Zažijeme čas v nebi? Věčnost

Zažijeme čas v nebi? Existuje něco jako čas ve věčnosti? Budeme v nebi nadčasoví?

Čtěte Více
Učí Skutky 2:38, že křest je nezbytný pro spasení?

Učí Skutky 2:38, že křest je nezbytný pro spasení? Knihy Bible

Učí Skutky 2:38, že křest je nezbytný pro spasení? Musím být pokřtěn, abych byl spasen?

Čtěte Více
Co se můžeme naučit z Ježíšova nasycení 5 000?

Co se můžeme naučit z Ježíšova nasycení 5 000? Ježíš Kristus

Co se můžeme naučit z Ježíšova nasycení 5 000? Proč je zázrak Ježíšova nakrmení pěti tisíc (5000) jediným zázrakem zaznamenaným ve všech čtyřech evangeliích?

Čtěte Více
Jaký je původ křesťanství?

Jaký je původ křesťanství? Křesťanské Dějiny

Jaký je původ křesťanství? Jaké jsou skutečné kořeny křesťanské víry?

Čtěte Více
Jak mohu vědět, zda jsem jedním z vyvolených?

Jak mohu vědět, zda jsem jedním z vyvolených? Spása

Jak mohu vědět, zda jsem jedním z vyvolených? Je možné chtít být spasen, ale nebýt neschopný, protože nejsme jedním z vyvolených?

Čtěte Více


Doporučená

Co znamená pro mě a můj dům, budeme sloužit Hospodinu v Jozue 24:15?
Co je to poklonkování?
Je křesťanská rapová hudba vhodná?
Co říká Bible o konci světa (eschaton)?
Co znamená podobenství o fíkovníku?
Proč Bůh potrestal faraona za Abramovu lež (Genesis 12:17)?
Co je taoismus/taoismus?
Co to znamená, že Boží království trpí násilím?
Jaký je Den smíření (Jom Kippur)?
Jaká je nauka o dostatečnosti Písma?
Kdo byl Jákob v Bibli?
Co je to čakra?
Co říká Bible o ženách-pastorkách?
Kdo byl Jethro v Bibli?
Co to znamená, že tráva uschne a květy uvadnou, ale Slovo Páně přetrvá navěky (Izajáš 40:8)?
Top