Oblíbené Otázky

Jak může milující Bůh poslat někoho do pekla?

Jak může milující Bůh poslat někoho do pekla? Věčnost

Jak může milující Bůh poslat někoho do pekla? Je koncept věčného pekla v rozporu s myšlenkou, že Bůh je láska?

Čtěte Více
Co je Bible v základní angličtině (BBE)?

Co je Bible v základní angličtině (BBE)? Bible

Co je Bible v základní angličtině (BBE)? Je Bible v základní angličtině dobrým a přesným překladem Bible?

Čtěte Více
Co je to milenarismus?

Co je to milenarismus? Časy Ukončení

Co je to milenarismus? Co je milenarismus? Jaké jsou různé typy křesťanského milenarismu?

Čtěte Více
Jak může Bible přinést útěchu v těžké době?

Jak může Bible přinést útěchu v těžké době? Zdraví

Jak může Bible přinést útěchu v těžké době? Jakými způsoby nás Bible utěšuje, když čelíme zkouškám a soužením?

Čtěte Více
Opravdu byl Jonáš spolknut velrybou?

Opravdu byl Jonáš spolknut velrybou? Knihy Bible

Opravdu byl Jonáš spolknut velrybou? Jak mohl Jonáš přežít, když ho spolkla velká ryba?

Čtěte Více
Jak by se měl křesťan dívat na sebeúctu?

Jak by se měl křesťan dívat na sebeúctu? Zdraví

Jak by se měl křesťan dívat na sebeúctu? Je pro křesťana důležité mít pozitivní sebeobraz?

Čtěte Více
Je Marie matkou Boží (Theotokos)?

Je Marie matkou Boží (Theotokos)? Katolicismus

Je Maria matkou Boží? Je Marie theotokos (Bohorodička)? Protože Ježíš byl Bůh a Marie porodila Ježíše, nedělá to z Marie Boží matku?

Čtěte Více
Co říká Bible o nemodlitbě?

Co říká Bible o nemodlitbě? Modlitba

Co říká Bible o nemodlitbě? Je nemodlitba hřích? Jak mohu překonat svůj nezájem o modlitbu?

Čtěte Více
Proč Bůh miloval Jákoba a nenáviděl Ezaua?

Proč Bůh miloval Jákoba a nenáviděl Ezaua? Knihy Bible

Proč Bůh miloval Jákoba a nenáviděl Ezaua (Malachiáš 1:3; Římanům 9:13)? Pokud je Bůh láska, jak by mohl někoho nenávidět?

Čtěte Více
Co říká Bible o PTSD?

Co říká Bible o PTSD? Zdraví

Co říká Bible o PTSD? Trpěl někdo v Bibli posttraumatickou stresovou poruchou?

Čtěte Více
Co to znamená, že Bůh bude vše ve všem v 1. Korintským 15:28?

Co to znamená, že Bůh bude vše ve všem v 1. Korintským 15:28? Knihy Bible

Co to znamená, že Bůh bude vše ve všem? Jaký je význam 1. Korintským 15:28?

Čtěte Více
Je biblické označovat Boha jako Boha matku?

Je biblické označovat Boha jako Boha matku? Bůh

Je biblické označovat Boha jako Boha matku? Je Bůh žena? Je Bůh otcem i matkou? Má Bůh mužské i ženské rysy?

Čtěte Více
Máme uctívat Ježíše?

Máme uctívat Ježíše? Duchovní Život

Máme uctívat Ježíše? Máme uctívat Boha obecně, nebo máme uctívat každého člena Trojice, konkrétně?

Čtěte Více
Co to znamená, že Bůh nemůže být pokoušen (Jakub 1:13)?

Co to znamená, že Bůh nemůže být pokoušen (Jakub 1:13)? Knihy Bible

Co to znamená, že Bůh nemůže být pokoušen? Co znamená Jakub 1:13?

Čtěte Více
Jaké je evangelium království?

Jaké je evangelium království? Teologie

Jaké je evangelium království? Je rozdíl mezi evangeliem království a královstvím Božím?

Čtěte Více
Kdo byl Benaiáš v Bibli?

Kdo byl Benaiáš v Bibli? Lidé V Bibli

Kdo byl Benaiáš v Bibli? Co se můžeme naučit z toho, co Bible říká o Benaiášovi?

Čtěte Více
Kdo byl Benedikt z Nursie?

Kdo byl Benedikt z Nursie? Křesťanské Dějiny

Kdo byl Benedikt z Nursie? Co je řehole svatého Benedikta? Jaký vliv měl Benedikt z Nursie na církevní dějiny?

Čtěte Více
Co to znamená, že litera zabíjí, ale duch oživuje (2. Korintským 3:6)?

Co to znamená, že litera zabíjí, ale duch oživuje (2. Korintským 3:6)? Knihy Bible

Co to znamená, že litera zabíjí, ale duch dává život? Jaký je význam 2. Korintským 3:6?

Čtěte Více


Doporučená

Co říká Bible o sexu před svatbou?
Co je to prosebná modlitba?
Jak by se měl křesťan vypořádat s neplodností?
Jak by se měl křesťan dívat na obsedantně kompulzivní poruchu (OCD)?
Čemu svědkové Jehovovi věří o 144 000 a nebeské/pozemské naději?
Jaký je rozdíl mezi chválou a uctíváním?
Kdo je Drusilla v Bibli?
Co je to biblická církev?
Jaké jsou biblické předpoklady pro apoštolství?
Kdo byl Benedikt z Nursie?
Co je džinismus?
Ovoce Ducha svatého – Co je to mírnost?
Jak bychom měli žít svůj život ve světle naší identity v Kristu?
Co říká Bible o sebenenávisti?
Co je morální pravda?
Top