Kategorie: Andělé A Démoni

Co je to duch Absalom?

Co je to duch Absalom? Říká Bible něco o duchu Absaloma?

Čtěte Více

Co je duch Achab?

Co je duch Achab? Říká Bible něco o duchu Achab?

Čtěte Více

Je v Bibli anděl jménem Ariel?

Je v Bibli anděl jménem Ariel? Odkud pochází myšlenka anděla jménem Ariel?

Čtěte Více

Co říká Bible o andělu Gabrielovi?

Co říká Bible o andělu Gabrielovi? Jakou roli měl v Bibli anděl Gabriel?

Čtěte Více

Kdo je anděl Páně?

Kdo je anděl Páně? Byl anděl Páně předvtěleným zjevením Ježíše Krista?

Čtěte Více

Co je Angelologie?

Co je Angelologie? Jaká je nauka o andělech? Co nás Bible učí o andělech?

Čtěte Více

Mají andělé svobodnou vůli?

Mají andělé svobodnou vůli? Mají andělé nějakou volbu, zda budou poslouchat Boha?

Čtěte Více

Jsou mezi námi andělé?

Jsou mezi námi andělé? Zjevují se dnes lidem andělé? Co to znamená bavit anděly?

Čtěte Více

Zjevují se dnes lidem andělé?

Zjevují se dnes lidem andělé? Co to znamená bavit anděly nevědomky?

Čtěte Více

Co říká Bible o andělech?

Co říká Bible o andělech? Jaký vztah máme s anděly podle Bible?

Čtěte Více

Pokud andělé a démoni nemohou zemřít, jaký má smysl jejich zapojení do bitvy?

Pokud andělé a démoni nemohou zemřít, jaký má smysl jejich zapojení do bitvy? Pokud jsou andělé a démoni nesmrtelní, proč se obtěžují bojovat proti sobě?

Čtěte Více

Jsou andělé muži nebo ženy?

Jsou andělé muži nebo ženy? Mají andělé pohlaví? Proč se zdá, že andělé vždy vystupují jako muži?

Čtěte Více

Proč Bůh dovolil Satanovi a démonům hřešit?

Proč Bůh dovolil Satanovi a démonům hřešit? Proč se Satan rozhodl vzepřít se Bohu?

Čtěte Více

Zpívají andělé?

Zpívají andělé? Říká Bible někdy něco o tom, že andělé zpívají?

Čtěte Více

Existuje archanděl (nebo anděl) jménem Uriel?

Existuje archanděl jménem Uriel? Zmiňuje se Bible o andělu jménem Uriel?

Čtěte Více

Jsou Anunnaki v Eposu o Gilgamešovi Nefilim zmíněni v Bibli?

Kdo jsou Anunnaki v Eposu o Gilgamešovi? Jsou to Nephilim zmínění v Bibli?

Čtěte Více

Co jsou archandělé?

Co jsou archandělé? Jaká je role archanděla podle Bible?

Čtěte Více

Co je křesťanská démonologie?

Co je křesťanská démonologie? Jaká je doktrína démonů? Co nás Bible učí o démonech?

Čtěte Více

Může být křesťan posedlý démonem?

Může být křesťan posedlý démonem? Může být křesťan démonizován? Dovolil by přebývající Duch svatý křesťanovi, aby také přebýval s démonem?

Čtěte Více

Může dnes křesťan provádět exorcismus?

Co je to exorcista? Může dnes křesťan provádět exorcismus? Co říká Bible o vyhánění démonů? Mají démoni ještě dnes lidi?

Čtěte Více
Top