Kategorie: Knihy Bible

Je chyba v počítání 14 generací v Matoušově kapitole 1?

Je chyba v počítání 14 generací v Matoušově kapitole 1? Co se stalo s 42. generací, která přešla na 14+14+14?

Čtěte Více

Kdo je těch 144 000?

Kdo je těch 144 000? Je 144 000 limitem počtu lidí, které Bůh vpustí do Nového nebe? Je 144 000 (144 000) konečných časů svědky Krista?

Čtěte Více

Jaký je význam 153 ryb v Janovi 21:11?

Jaký je význam 153 ryb v Janovi 21:11? Má 153 ryb zmíněných v Janovi 21:11 nějaký zvláštní význam?

Čtěte Více

Jaký je význam 2. Paralipomenon 7:14?

Jaký je význam 2. Paralipomenon 7:14? Vztahuje se 2. Paralipomenon 7:14 na moderní národy a/nebo jiné národy než Izrael?

Čtěte Více

Co to znamená, že ten, kdo nechce pracovat, nebude jíst (2 Tesalonickým 3:10)?

Co to znamená, že ten, kdo nechce pracovat, nesmí jíst? Jaký je význam 2. Tesalonickým 3:10?

Čtěte Více

Co znamená 2 Petr 3:8, když se říká, že tisíc let je den?

Co znamená 2 Petr 3:8, když se říká, že tisíc let je den? Jak je tisíc let denně a den tisíc let?

Čtěte Více

Proč Bůh poslal Izraelity na 400 let do Egypta (Genesis 15:13)?

Proč Bůh poslal Izraelity na 400 let do Egypta? Jak dlouho byli Izraelité v Egyptě? Jaký byl účel 400 let zajetí v Egyptě?

Čtěte Více

Jaký význam měla Áronova hůl?

Jaký význam měla Áronova hůl? Proč Bůh způsobil, že v 17. kapitole Numeri pučel Áronův prut?

Čtěte Více

Kdo bylo 70 (nebo 72) učedníků v Lukáši 10?

Kdo bylo 70 (nebo 72) učedníků v Lukáši 10? Jaký je rozdíl mezi 12 učedníky a 12 apoštoly?

Čtěte Více

Proč nebyl Áron potrestán za výrobu zlatého telete?

Proč nebyl Áron potrestán za výrobu zlatého telete? Jestliže Áron skutečně vytvořil zlaté tele, proč nebyl souzen spolu s lidmi, kteří je uctívali?

Čtěte Více

Proč bylo špatné, že Áron a jeho synové spálili oběť za hřích v Leviticus 10:16–20?

Proč bylo špatné, že Áron a jeho synové spálili oběť za hřích v Leviticus 10:16–20? Co přesně udělali proti Božím příkazům?

Čtěte Více

Co je Aronovo požehnání?

Co je Aronovo požehnání? Jaký je význam Numeri 6:23–27? Vztahuje se Aronovo požehnání na křesťany?

Čtěte Více

Jaký je příběh Abnera a Joaba?

Jaký je příběh Abnera a Joaba? Proč se Joáb chtěl Abnerovi pomstít? Proč se Abner zpočátku postavil na stranu Davida?

Čtěte Více

Co to znamená hnusit se tomu, co je zlé (Římanům 12:9)?

Co to znamená nenávidět to, co je zlé? Co znamená Římanům 12:9?

Čtěte Více

Kdo byl Abimelech v Knize Soudců?

Kdo byl Abimelech v Knize Soudců? Co bychom se měli naučit z toho, co o Abimelechovi říká Kniha Soudců?

Čtěte Více

Co to znamená být bez výčitek / bezúhonný?

Co to znamená být bez výčitek / bezúhonný? nediskvalifikuje výše uvedená kvalifikace každého?

Čtěte Více

Jaký je příběh Abrahama a Lota?

Jaký je příběh Abrahama a Lota? Co bychom se měli naučit z příběhů Abrahama a Lota?

Čtěte Více

Proč Bůh přikázal Abrahamovi obětovat Izáka?

Proč Bůh přikázal Abrahamovi obětovat Izáka? Pokud Bůh již věděl, co Abraham udělá, proč Bůh stále žádal Abrahama, aby to udělal?

Čtěte Více

Proč byla Abrahamovi zaslíbena země, která patřila jiným (Genesis 12)?

Proč byla Abrahamovi zaslíbena země, která patřila jiným (Genesis 12)? Proč Bůh slíbil Abrahamovi zemi Kanaán, když už byla obydlena?

Čtěte Více

Jaké bylo Abrahamovo náboženství, než ho Bůh nazval?

Jaké bylo Abrahamovo náboženství, než ho Bůh nazval? Co Abraham věděl a co o Bohu věřil, než si ho Bůh vybral?

Čtěte Více
Top