Mohu požádat Boha, aby doručil poselství milované osobě, která zemřela?

OdpovědětNěkteří lidé, kteří ztratili své blízké, hluboce touží s nimi znovu mluvit. Někteří se ptají, jestli je v pořádku žádat Boha, aby dal poselství jejich milovanému v nebi. Aby bylo jasno, neexistuje žádný konkrétní biblický verš, který by hovořil přímo pro nebo proti této myšlence. Je však třeba zvážit některé biblické principy.

Za prvé, Písmo říká, že se nemáme pokoušet komunikovat s duchy mrtvých. Podle starozákonních židovských zákonů byl pokus o to potrestán smrtí (Deuteronomium 18:11). Bůh také soudil Saula za tuto praxi (1. Samuelova 28). Protože nemáme mluvit s duchy nebo se pokoušet kontaktovat mrtvé, je špatné modlit se přímo k zesnulým blízkým. Zdá se také, že prosit Boha, aby za nás mluvil k duchům milovaných, není ani užitečné, ani nutné.Za druhé, není třeba předávat zprávy lidem v nebi, protože ti milovaní, kteří jsou nyní s Pánem, od nás nejsou odděleni navždy. Věřící se jednoho dne znovu setkají s milovanými v nebi. Namísto toho, abychom se jim nyní pokoušeli sdělit poselství, se můžeme těšit na něco mnohem lepšího – vidět je znovu tváří v tvář v přítomnosti Pána. Zjevení 21:4 slibuje, že nakonec ‚setře jim každou slzu z očí‘. Už nebude žádná smrt ani truchlení, pláč ani bolest, protože starý řád věcí pominul.Za třetí, vždy můžeme přijít k Bohu se svými zraněními a bolestmi, protože víme, že dokonale rozumí tomu, jak se cítíme. Když ztratíme milovanou osobu, bolest může být zdrcující. Chceme s danou osobou komunikovat nebo se nějakým způsobem znovu spojit, protože víme, že věci bez ní nejsou stejné. Bůh nás volá, abychom se k Němu obrátili v těchto dobách bolesti. Je naším utěšitelem a léčitelem. Když mu důvěřujeme, může nám poskytnout pomoc, kterou potřebujeme, abychom pokračovali i přes bolestnou ztrátu milovaného člověka. Můžeme si být jisti, že Bůh utěšuje naše milované v nebi dokonalou útěchou; jakýkoli údajný komfort, který mohou získat z našich osobních zpráv, by ve srovnání s tím bledl.

Požádat Ježíše, aby byl naším telefonním operátorem nebo osobním kurýrem, není dobré rozhodnutí. Koneckonců, již slíbil věřícím, že budou jednoho dne zase spolu. Smrt je přirozenou součástí života v padlém světě, i když je často obtížné ji zvládnout. Nejlepší je vypořádat se s odloučením od našich milovaných způsobem, který ctí Krista a vzdává Mu veškerou slávu. Není důvod žádat Boha, aby doručil naše poselství milovaným v nebi.Top