Mohou ženy sloužit jako starší v církvi?

OdpovědětExistují dva primární názory na otázku, zda ženy mohou sloužit jako starší v církvi. Rovnostářský pohled zastává názor, že ženy mohou sloužit jako starší, pokud splňují požadavky uvedené v 1. Timoteovi 3:1-7 a Titovi 1:5-9. Komplementární pohled potvrzuje opak a uvádí, že ženám není dovoleno sloužit jako starší v církvi Ježíše Krista.

Podívejme se na 1. Timoteovi 3:1-7: ‚Přísloví je důvěryhodné: Usiluje-li někdo o úřad dozorce, on touží po vznešeném úkolu. Proto musí být dozorce bez výčitek manžel jedné manželky, střízlivého smýšlení, sebeovládání, úctyhodné, pohostinné, schopné učit, není opilec, není násilný, ale jemný, není hádavý, nemiluje peníze. On musí zvládnout jeho vlastní domácí studnu, při zachování veškeré důstojnosti jeho děti submisivní, protože když si někdo neví rady jeho vlastní domácnost, jak bude on starat se o Boží církev? On nesmí být nedávným převedeným, popř on může se nafouknout domýšlivostí a upadnout do odsouzení ďábla. Navíc, on musí být dobře promyšleno lidmi zvenčí, takže on nesmí upadnout do hanby, do léčky ďábla.“ (ESV)První, čeho si v této pasáži všimnout, je počet mužských zájmen (on a jeho). Zájmena „on“, „jeho“ a „on“ se v 1. Timoteovi 3:1-7 vyskytují 10krát. Ve výsledku by pouhé zběžné přečtení této pasáže vedlo běžného člověka k závěru, že roli staršího/dozorce musí zastávat muž. Fráze manžel jedné manželky také naznačuje, že úřad staršího přebírají/mají plnit muži. Stejné body jsou také uvedeny v paralelní pasáži Titovi 1:5-9.Pasáže, které popisují kvalifikace a povinnosti starších/dozorců, neotevírají ženám dveře sloužit jako starší. Důsledné používání mužských zájmen a terminologie ve skutečnosti silně argumentuje pro to, aby úřad staršího/dozorce byl omezen pouze na muže. Stejně jako u jiných otázek v této debatě není otázka žen sloužících jako starší záležitostí šovinismu. V žádném případě nejde o to, aby muži byli nadřazeni ženám. Bůh spíše omezuje úřad starších na muže jen proto, že tak strukturoval církev, aby fungovala. Zbožní muži mají sloužit jako vůdci a ženy mají sloužit v rozhodujících podpůrných rolích.

Top