Kategorie: Katolicismus

Je apoštolská posloupnost biblická?

Je apoštolská posloupnost biblická? Byla autorita apoštolů přenesena na jejich nástupce?

Čtěte Více

Jsou katolíci spaseni?

Jsou katolíci spaseni? Jdou katolíci do nebe? Pokud se člověk drží římskokatolické víry a praktik, je spasen?

Čtěte Více

Co je Nanebevzetí Panny Marie?

Co je Nanebevzetí Panny Marie? Byla Ježíšova matka Marie vzata do nebe stejně, jako Ježíš vystoupil do nebe?

Čtěte Více

Co je to beatifikace a kanonizace a jsou biblické?

Co je to beatifikace a kanonizace a jsou biblické? Je římskokatolický proces prohlášení někoho za svatého v souladu s Biblí?

Čtěte Více

Co je katolický katechismus?

Co je katolický katechismus / katecheze? Jaká jsou základní nauky katolického katechismu?

Čtěte Více

Je katolická církev samostatným náboženstvím nebo rozdělením křesťanství?

Je katolická církev samostatným náboženstvím nebo rozdělením křesťanství? Je katolická církev skutečně křesťanskou církví?

Čtěte Více

jsem katolík. Proč bych měl uvažovat o tom, že se stanu křesťanem?

jsem katolík. Proč bych měl uvažovat o tom, že se stanu křesťanem? Jaký je rozdíl mezi křesťanem a katolíkem?

Čtěte Více

Jak jsou katolíci schopni provádět exorcismus, když je mnoho jejich přesvědčení nebiblických?

Jak jsou katolíci schopni provádět exorcismus, když je mnoho jejich přesvědčení nebiblických? Proč se zdá, že katoličtí kněží mají moc vymítat démony?

Čtěte Více

Uctívají katolíci modly / praktikují modloslužbu?

Uctívají katolíci modly? Praktikují katolíci modloslužbu? Proč je římskokatolická církev často obviňována z uctívání idolů?

Čtěte Více

Je katolicismus falešné náboženství?

Je katolicismus falešné náboženství? Je katolicismus kult? Popírá katolická církev spasení z milosti skrze víru?

Čtěte Více

Měl by se nekatolický křesťan účastnit katolické mše?

Měl by se nekatolický křesťan účastnit katolické mše? Je katolická mše/eucharistie to samé jako biblická večeře Páně/křesťanské přijímání?

Čtěte Více

Jaký je význam/definice slova katolík?

Jaký je význam/definice slova katolík? Odkazuje výraz katolík jednoduše na univerzální církev?

Čtěte Více

Co je katolické desatero?

Co je katolické desatero? Proč mají katolíci jiné číslování Desatera?

Čtěte Více

Měla by mít katolická tradice stejnou nebo větší autoritu než Bible?

Měla by mít katolická tradice stejnou nebo větší autoritu než Bible? Existují nějaké aspekty katolické tradice, které nesouhlasí s Biblí?

Čtěte Více

Katolíci versus protestanti – proč je tu tolik nepřátelství?

Katolíci versus protestanti – proč je tu tolik nepřátelství? Jaké jsou hlavní oblasti neshod mezi protestanty a katolíky?

Čtěte Více

Učí Bible celibát kněží?

Učí Bible celibát kněží? Povzbuzuje Bible, dovoluje nebo vyžaduje, aby církevní vedoucí dodržovali celibát?

Čtěte Více

Co jsou charismatičtí římští katolíci?

Co jsou charismatičtí římští katolíci? Existuje něco jako charismatičtí římští katolíci? Praktikují někteří katolíci zázračné dary Ducha?

Čtěte Více

Co je cisterciácký řád?

Co je cisterciácký řád? Jaký byl původ cisterciáckého řádu? V čem se cisterciácký řád liší od ostatních řeholních řádů?

Čtěte Více

Co bylo koncilní hnutí / konciliarismus?

Jaké to bylo koncilové hnutí? Co je koncilářství? Měly by mít ekumenické církevní koncily nejvyšší autoritu nad křesťanskou církví?

Čtěte Více

Co říká Bible o vyznání hříchu knězi?

Co říká Bible o vyznání hříchu knězi? Musíme vyznat své hříchy knězi, než jim Bůh odpustí?

Čtěte Více
Top