Kategorie: Stvoření

Jaká je teorie abiogeneze?

Jaká je teorie abiogeneze? Jaká je definice abiogeneze? Existuje nějaký vědecký důkaz, že by život mohl pocházet z neživota?

Čtěte Více

Otázky o Adamovi a Evě

Otázky o Adamovi a Evě – Byli Adam a Eva spaseni? Kolik dětí měli Adam a Eva? Kdy byli stvořeni Adam a Eva?

Čtěte Více

Je třeba příběh Adama a Evy chápat doslovně?

Je třeba příběh Adama a Evy chápat doslovně? Proč je tak důležité, aby byla zpráva o Adamovi a Evě vykládána doslovně?

Čtěte Více

Jak dlouho byli Adam a Eva v zahradě Eden?

Jak dlouho byli Adam a Eva v zahradě Eden, než zhřešili? Byli Adam a Eva dny, týdny, měsíce, roky v zahradě Eden?

Čtěte Více

Jaký je věk vesmíru?

Jaký je věk vesmíru? Je vesmír starý miliardy let, nebo tisíce let? Mluví Bible o stáří vesmíru?

Čtěte Více

Co je antropický princip?

Co je antropický princip? Vykazuje vesmír a život známky toho, že byly záměrně navrženy? Je planeta Země dokonale navržena k udržení života?

Čtěte Více

Jaká je definice předpotopního období?

Jaká je definice předpotopního období? K jakým důležitým biblickým událostem došlo v předpotopní době?

Čtěte Více

Co říká Bible o astronomii?

Co říká Bible o astronomii? Jak astronomie, studium hvězd, odhaluje Boží slávu?

Čtěte Více

Co je to behemot?

Co je to behemot? Byl monstrum dinosaurus? Byl behemot mytologickým tvorem?

Čtěte Více

Použil Bůh Velký třesk k vytvoření vesmíru?

Použil Bůh Velký třesk k vytvoření vesmíru? Byl Bůh tím, kdo udeřil do velkého třesku?

Čtěte Více

Říká Bible něco o existenci černých děr?

Říká Bible něco o existenci černých děr? Co je černá díra? Proč by Bůh stvořil černé díry?

Čtěte Více

Co říká Bible o jeskynních lidech, prehistorických lidech, neandrtálcích?

Co říká Bible o jeskynních lidech, pravěkých lidech, neandrtálcích? Pokud Bůh stvořil Adama a Evu plně vyvinutou, odkud se vzali jeskynní lidé?

Čtěte Více

Co jsou Y-chromozomální Adam a mitochondriální Eva?

Co jsou Y-chromozomální Adam a mitochondriální Eva? Existuje skutečně vědecký důkaz, že všichni živí pocházejí z jedné ženy? Existuje skutečně vědecky podložené tvrzení, že každý dnes žijící člověk může vysledovat své předky až k jednomu muži?

Čtěte Více

Co znamená Bible, když mluví o koutech země?

Co znamená Bible, když mluví o koutech země? Má země podle Bible čtyři rohy?

Čtěte Více

Co se stalo v každém ze dnů Stvoření?

Co se stalo v každém ze dnů Stvoření? Mají být dny Stvoření v 1. kapitole Genesis chápány doslovně?

Čtěte Více

Co říká Bible o stvoření vs. evoluci?

Co říká Bible o stvoření vs. evoluci? Je stvoření vs. evoluce otázkou vědy, nebo otázkou hříchu?

Čtěte Více

Jaký je biblický příběh Stvoření?

Jaký je biblický příběh Stvoření? Má být příběh Stvoření v kapitolách 1-2 Genesis chápán doslovně?

Čtěte Více

Je kreacionismus vědecký?

Je kreacionismus vědecký? Lze vůbec kreacionismus považovat za platnou formu vědy?

Čtěte Více

Co říká Bible o kryonice nebo kryogenice?

Co říká Bible o kryonice? Co říká Bible o kryogenice? Je kryonika/kryogenika věda nebo sci-fi?

Čtěte Více

Jaká je definice darwinismu?

Jaká je definice darwinismu? Jak souvisí darwinismus s debatou o evoluci vs. stvoření?

Čtěte Více
Top