Dává Bůh lidem vize i dnes?

OdpovědětMůže Bůh dnes lidem dávat vize? Ano! Dává Bůh vize dnešním lidem? Možná. Měli bychom očekávat, že vize budou běžným jevem? Ne. Jak je zaznamenáno v Bibli, Bůh k lidem mnohokrát mluvil prostřednictvím vidění. Příkladem je Josef, syn Jákobův; Josef, manžel Marie; Solomon; Izajáš; Ezechiel; Daniel; Petr; a Paul. Prorok Joel předpověděl vylití vidění, což potvrdil i apoštol Petr ve Skutcích 2. kapitole. Je důležité poznamenat, že rozdíl mezi viděním a snem je v tom, že vidění je dáno, když je člověk vzhůru, zatímco sen se podává, když člověk spí.
V mnoha částech světa se zdá, že Bůh ve velké míře používá vize a sny. V oblastech, kde je k dispozici jen malé nebo žádné poselství evangelia a kde lidé nemají Bible, Bůh předává své poselství lidem přímo prostřednictvím snů a vizí. To je zcela v souladu s biblickým příkladem vizí, které Bůh často používal k odhalení své pravdy lidem v raných dobách křesťanství. Pokud si Bůh přeje sdělit své poselství nějaké osobě, může použít jakékoli prostředky, které považuje za nezbytné – misionáře, anděla, vizi nebo sen. Bůh má samozřejmě také schopnost dávat vize v oblastech, kde je poselství evangelia již snadno dostupné. Neexistuje žádný limit pro to, co Bůh může udělat.

Zároveň musíme být opatrní, pokud jde o vize a výklad vizí. Musíme mít na paměti, že Bible je hotová a říká nám vše, co potřebujeme vědět. Klíčovou pravdou je, že pokud by Bůh dal vidění, bylo by to zcela v souladu s tím, co již zjevil ve svém Slově. Vize by nikdy neměly mít stejnou nebo větší autoritu než Slovo Boží. Boží slovo je naší nejvyšší autoritou pro křesťanskou víru a praxi. Pokud věříte, že jste měli vizi a máte pocit, že vám ji možná dal Bůh, s modlitbou prozkoumejte Boží slovo a ujistěte se, že vaše vize je v souladu s Písmem. Potom s modlitbou uvažujte o tom, co by Bůh chtěl, abyste udělali v reakci na toto vidění (Jakub 1:5). Bůh by člověku nedal vizi a význam této vize by pak skryl. Kdykoli se v Písmu někdo zeptal Boha na význam vidění, Bůh se postaral o to, aby mu bylo vysvětleno (Daniel 8:15-17).Top