Kategorie: Bůh

Kde byl Bůh 11. září?

Kde byl Bůh 11. září? Proč Bůh dovolil, aby se 11. září stalo? Byl 911 soudem od Boha?

Čtěte Více

Co to znamená, že Bůh je náš otec Abba?

Co to znamená, že Bůh je náš otec Abba? Jak je představa milujícího otce obrazem našeho vztahu s Bohem?

Čtěte Více

Je skutečně pravda, že u Boha je možné všechno?

Je skutečně pravda, že u Boha je možné všechno? Skrze Boha, je opravdu možné, že bych mohl něco udělat?

Čtěte Více

Je špatné hněvat se na Boha?

Je špatné být naštvaný na Boha / naštvaný na Boha? Chápe Bůh, když se na Něho zlobí? Je hněv vůči Bohu hřích?

Čtěte Více

Co je to antropomorfismus?

Co je to antropomorfismus? Proč Bible často popisuje Boha pomocí fyzických vlastností?

Čtěte Více

Co to znamená být zřítelnicí Božího oka?

Co to znamená být zřítelnicí Božího oka? Co znamená Bible, když mluví o zřítelnici oka?

Čtěte Více

Existuje přesvědčivý argument pro existenci Boha?

Existuje přesvědčivý argument pro existenci Boha? Existuje důkaz nebo důkaz, že Bůh existuje?

Čtěte Více

Jaká je boží jednoduchost?

Jaká je boží jednoduchost? Co to znamená, že Bůh existuje sám o sobě? Které pasáže v Bibli hovoří o Boží shodě?

Čtěte Více

Jaké jsou vlastnosti Boha?

Jaké jsou vlastnosti Boha? Jaké jsou Boží dokonalosti? Které Boží vlastnosti jsou sdělitelné nebo nesdělitelné?

Čtěte Více

Proč Bůh dovoluje, aby se dobrým lidem stávaly špatné věci?

Proč Bůh dovoluje, aby se dobrým lidem stávaly špatné věci? Proč Bůh nezabrání tomu, aby se dobrým lidem stávaly špatné věci?

Čtěte Více

Co to znamená věřit v Boha?

Co to znamená věřit v Boha? Jak věřit v Boha? Co znamená biblicky věřit v Boha?

Čtěte Více

Je špatné vinit Boha?

Je špatné vinit Boha? Je obviňování Boha hřích? Proč se zdá, že je Bůh obviňován z tolika věcí? Chápe Bůh, když ho obviňujeme?

Čtěte Více

Očekává Bůh, že budeme mít slepou víru?

Očekává Bůh, že budeme mít slepou víru? Musí být víra slepá, aby to byla pravá víra?

Čtěte Více

Jaký je charakter Boha?

Jaký je charakter Boha? Jak Bible popisuje Boží charakter? Co můžeme s jistotou vědět o Božím charakteru?

Čtěte Více

Jaký je význam slova charis v Bibli?

Jaký je význam slova charis v Bibli? Co znamená řecké slovo charis?

Čtěte Více

Jaké jsou sdělitelné a nesdělitelné Boží vlastnosti?

Jaké jsou sdělitelné Boží vlastnosti? Jaké jsou nesdělitelné Boží vlastnosti?

Čtěte Více

Co to znamená, že Bůh je stravující oheň?

Co to znamená, že Bůh je stravující oheň? Proč Bůh tak silně nenávidí hřích, zlo a špatnost?

Čtěte Více

Co to znamená, že Bůh je Stvořitel?

Co to znamená, že Bůh je Stvořitel? Proč je důležité věřit v Boha Stvořitele?

Čtěte Více

Proč Bůh nařídil genocidu Kananejců?

Proč Bůh nařídil vyhlazení / genocidu Kananejců, včetně žen a dětí? Je Bůh genocidní?

Čtěte Více

Může Bůh lhát?

Může Bůh lhát? Není možné, aby Bůh lhal, nebo je to jeho rozhodnutí nelhat? Proč je lež v rozporu s Božím charakterem?

Čtěte Více
Top