Jak Bible popisuje oslavená těla, která budeme mít v nebi?

OdpovědětI když Bible podrobně nepopisuje oslavená těla, která obdržíme v nebi, víme, že budou jako tělo vzkříšeného Ježíše. Naše lidská těla jsou popsána v 1. Korinťanům 15:42–53 jako pomíjivá, nečestná a slabá, to vše kvůli hříchu. Naše oslavená těla budou nehynoucí, čestná a mocná. Naše nová těla již nebudou přirozenými těly, která podléhají rozkladu a smrti; budeme žít ve vítězství nad hříchem a smrtí, kterou pro nás vyhrál Kristus (1. Korintským 15:57).

Jako nehynoucí těla již nebudou trpět nemocemi a smrtí, ani nikdy nebudou vystaveni horku a chladu nebo hladu a žízni. Naše nová těla budou čestná v tom, že nebudou zahanbena nebo zahanbena kvůli hříchu. Když Adam a Eva zhřešili, první věc, kterou pocítili, byla hanba kvůli jejich nahotě (Genesis 3:6–7). Ačkoli Bible nezobrazuje oslavená těla jako nahá, ale spíše oděná do bílých šatů (Zjevení 3:4–5, 18), budou čistá a neposkvrněná hříchem. Naše pozemská těla jsou v mnoha ohledech slabá. Nejen, že podléháme přírodním zákonům gravitace a času/prostoru, ale také jsme oslabeni hříchem a jeho pokušeními. Naše oslavená těla budou zmocněna Duchem, který nás vlastní, a slabost už nebude.Stejně jako se naše pozemská těla dokonale hodí pro život na Zemi, budou naše vzkříšená těla vhodná pro život na věčnosti. Budeme mít formu a pevnost na dotek (Lukáš 24:39–40). Pravděpodobně si budeme moci vychutnat jídlo, ale nebudeme k němu nuceni nutností nebo tělesnou touhou (Lukáš 24:41–43). A jako Mojžíš a Eliáš se budeme moci koupat ve slávě našeho Stvořitele ve společenství Jeho drahého Syna (Matouš 17:2–3; Filipským 3:10). Těla, která zdědíme, budou více podobná tomu, co Bůh původně zamýšlel, spíše než tomu, v čem nyní přebýváme. Zmizí slabost a slabost našeho hříšného těla; spíše budeme oslaveni s Kristem a tato sláva se rozšíří na těla, která budeme obývat.Top