Je špatné chtít být slavný?

OdpovědětV našem věku celebrit může být touha po slávě ohromující. Zdá se, že slavní mají všechno a někdy se přistihneme, jak prahneme po tom, co mají (nebo se zdá, že mají). Když hodnotíme, zda je touha správná nebo špatná, musíme se podívat na naši motivaci. První Korinťanům 10:31 říká: ‚Ať tedy jíte nebo pijete nebo cokoli jiného děláte, vše dělejte ke slávě Boží.' Tato instrukce je naším zlatým standardem pro hodnocení našich vlastních motivů. Můžeme se podívat na jakoukoli touhu a zeptat se sami sebe: ‚Chci to pro Boží slávu, nebo pro svou vlastní?' Je snadné si říci, že bychom mohli více oslavovat Boha tím, že budeme slavní. neposlouchalo by naše poselství více lidí, kdybychom měli větší platformu?

Ježíš nám dává skvělý příklad v Janovi 6. Právě nasytil přes 5 000 lidí, uzdravoval nemocné a dělal další zázraky. Lidé byli nadšeni. Věřili, že On je ten, kdo je nakonec vysvobodí z útlaku římské nadvlády. Ježíšova sláva byla na vrcholu a zástupy byly připraveny korunovat Ho za krále. Ale verš 15 říká: 'Ježíš, protože věděl, že mají v úmyslu přijít a učinit ho králem silou, se znovu stáhl na horu sám.'Představte si situaci. Ježíš měl příležitost být katapultován ke slávě a bohatství. Jistá logika říká, že kdyby byl Ježíš slavný, mocný a bohatý, lidé by si Jeho poselství více všímali. Kdyby byl králem, mohl by Boha oslavovat ještě více. Z pozemského hlediska to dává smysl, ale Ježíš řekl ne korunovaci. Nebyl to Boží plán, a tak si Ježíš zvolil těžší cestu. Ježíšovým cílem ve všem, co dělal, bylo hledat vůli svého Otce a činit ji (Jan 4:34; 8:29; Lukáš 22:42). V Janovi 8:50 řekl: 'Nehledám slávu pro sebe.' Protože Ježíš je naším vzorem, musí to být i naším cílem.Někteří lidé mají celosvětovou platformu, pomocí které oslavují Boha. Jiní Mu slouží ve zdánlivé temnotě. Oba mají v Božím království stejnou důležitost (Matouš 5:19; 25:14–15). Touha po slávě není sama o sobě špatná, pokud ji chceme ze správných důvodů. Většina z nás by neměla správnou motivaci. Jsme-li upřímní, naší touhou po slávě je oslavovat sami sebe (Jakub 4:3; 1. Timoteovi 6:9). Ale Boží cesty nejsou našimi cestami (Izajáš 55:8–9). Vybírá si pokorné, aby dosáhli věcí věčné hodnoty. Vybírá si jednoduché pravdy, aby zmátl ty, kdo si myslí, že jsou moudří (1. Korintským 1:27–28). Dělá to všechno proto, aby se v jeho přítomnosti nechlubilo žádné tělo (1. Korintským 1:29). To by mělo být volání našeho srdce k Němu: ‚Pane, ať se mé tělo nikdy nechlubí ve Tvé přítomnosti.'

Když si stanovíme za cíl zachovat před Pánem pokorné srdce, slibuje, že nás svým způsobem povýší ve svém čase (Jakub 4:10; 1. Petrův 5:6). Pokud nás dokáže lépe využít tím, že nás proslaví, sláva k nám přijde. Ale sláva přináší své vlastní výzvy. Mnoho slavných lidí varuje, že sláva není taková, jaká se zdá být. Se slávou přicházejí bolesti hlavy a srdce, které mnozí nezvládnou. Bůh chce pro každé ze svých dětí to nejlepší. Když hledáme Jeho slávu před naší, můžeme věřit, že nás nasměruje na cestu, kterou pro nás vybral (Žalm 37:4; Přísloví 3:5–6). Jeho cesta, na rozdíl od cesty světa, zahrnuje odměny, které trvají celou věčnost (Matouš 6:4; Lukáš 6:35; Efezským 6:8; Přísloví 19:17).Top