Proč je ve 12. kapitole knihy Leviticus nečistá žena déle, když porodí dceru, než když porodí syna?

OdpovědětKapitola 12 knihy Leviticus často připadá moderním čtenářům zvláštní nebo dokonce sexistická. Zákon stanovil, že žena, která porodila syna, bude obřadně nečistá 7 dní, žena, která porodila dceru, bude nečistá 14 dní. Proč by Bůh vyžadoval, aby žena po narození dcery čekala dvakrát déle na to, aby byla obřadně čistá, než po narození syna?

Nejlepší pochopení pro vysvětlení tohoto rozdílu lze nalézt v židovském pohledu na svatost. Za prvé, rituální čistota má v židovské tradici velký význam. Žena tradičně zůstávala nečistá sedm dní po měsíčním menstruačním cyklu. Nečistota v tomto kontextu neznamená hříšnost nebo méněcennost; spíše zdůrazňuje obrovský význam svatosti v ženském těle a sílu vytvořit nový život prostřednictvím spojení s manželem.Při porodu tato tradice pokračuje. V Leviticus 12, pokud má žena syna, je nečistá po dobu 7 dnů a její syn je obřezán osmého dne po Boží smlouvě s Abrahamem. Žena pak musí čekat 33 dní, než se očistí od krvácení, celkem 40 dní (Leviticus 12:4).Když žena porodí dceru, jsou zaznamenány dva rozdíly. Za prvé, místo toho, aby byla nečistá 7 dní, je nečistá 14 dní, nebo dvakrát tak dlouho. Za druhé, místo čekání 33 dní, než bude očištěna, musí čekat 66 dní, opět dvakrát tak dlouho, celkem 80 dní (Leviticus 12:5). Podle židovské tradice je toto období dvakrát tak dlouhé, aby odpovídalo čistotě matky i dcery. Časový úsek je tedy dvakrát delší, než když se matce narodí syn.

Fyzicky neexistuje žádný důvod, proč by žena měla být déle nečistá nebo by se měla déle zotavovat po porodu dcery. Někteří navrhli, aby bylo matce věnováno více času na to, aby se spojila s dcerou nebo aby jí poskytla ochranu, ale tato myšlenka se v pasáži nenachází.Traduje se také, že období očisty bylo kratší po narození chlapce z naděje, že chlapec bude Mesiáš. I když se jedná o zajímavou teorii, naděje, že by Mesiášem byl mužský muž, není nikde zmíněna ani naznačena ve 12. kapitole Leviticus.

Nejpravděpodobnějším vysvětlením je, že různě dlouhá doba, po kterou byla matka považována za nečistou, zahrnuje něco duchovního nebo možná připomíná Izraeli Evin hřích. Víme, že muži i ženy byli stvořeni k obrazu Božímu (Genesis 1:26–27), ale hřích ovlivnil roli každého z nich (Genesis 3:16; 1. Timoteovi 2:11–15). Je to jen Pán, kdo naplnil Zákon a sňal prokletí (Matouš 5:17; Galatským 3:13).

Top