Kategorie: Smíšený

Narodil se Ježíš 25. prosince? Má Ježíš 25. prosince narozeniny?

Narodil se Ježíš 25. prosince? Má Ježíš 25. prosince narozeniny? Jak byl 25. prosinec vybrán jako den oslav narození Ježíše?

Čtěte Více

Proč se Ježíš narodil v jesličkách?

Proč se Ježíš narodil v jesličkách? Co bychom se měli naučit ze skromných okolností Ježíšova narození?

Čtěte Více

Co je v Bibli umyvadlo?

Co je v Bibli umyvadlo? Jaký byl účel umyvadla v Bibli?

Čtěte Více

Proč Mojžíš nesměl vstoupit do zaslíbené země?

Proč Mojžíš nesměl vstoupit do zaslíbené země? Jaký hřích spáchal Mojžíš, který způsobil, že Bůh dal Mojžíšovi tak silný trest?

Čtěte Více

Co znamená slovo Noel?

Co znamená slovo Noel? Jaký je původ slova Noel? Jak souvisí Noel s Vánocemi?

Čtěte Více

Co je v Bibli cizinec?

Co je v Bibli cizinec? Co říká Bible o přistěhovalcích? Jakými způsoby pobývají křesťané v tomto světě?

Čtěte Více

Jaká byla betlémská hvězda?

Jaká byla betlémská hvězda? Jak by mohla hvězda navést mágy na konkrétní místo?

Čtěte Více

Co to znamená, že Ježíšek byl zabalen do plének?

Co to znamená, že Ježíšek byl zabalen do plének? Je v zavinovačkách, do kterých byl Ježíš zabalen, nějaká symbolika?

Čtěte Více

Opakuje se v Novém zákoně deset přikázání?

Opakuje se v Novém zákoně deset přikázání? Proč se v Novém zákoně opakuje pouze devět z deseti přikázání?

Čtěte Více

Co je to Zvěstování?

Co je to Zvěstování? Proč je poselství anděla Gabriela Marii známé jako Zvěstování?

Čtěte Více

Co říká Bible o třech mudrcích (Magi)?

Co říká Bible o třech mudrcích (Magi)? Odkud se ti tři mudrci vzali? Co vedlo mudrce k Ježíškovi?

Čtěte Více

Narodil se Ježíš skutečně v září?

Narodil se Ježíš skutečně v září? Co má společného Zachariáš a služba kněží v oddíle Abijah s narozením Ježíše?

Čtěte Více

Co znamená Izrael v Bibli?

Co znamená Izrael v Bibli? Jaký je význam slova Izrael v Bibli?

Čtěte Více

Proč mudrci přinesli Ježíšovi zlato, kadidlo a myrhu?

Proč mudrci přinesli Ježíšovi zlato, kadidlo a myrhu? Jaký byl význam/smysl každého ze tří darů?

Čtěte Více
Top