Kategorie: Modlitba

Je vzorec ACTS pro modlitbu dobrý způsob, jak se modlit?

Je vzorec ACTS pro modlitbu dobrý způsob, jak se modlit? Co znamená zkratka ACTS v souvislosti s modlitbou?

Čtěte Více

Co říká Bible o poklonění nebo pokleknutí při modlitbě?

Co říká Bible o poklonění nebo pokleknutí při modlitbě? Máme se klanět nebo klečet, když uctíváme Boha?

Čtěte Více

Jak modlitba komunikuje s Bohem?

Jak modlitba komunikuje s Bohem? Jak lze modlitbu považovat za komunikaci, když k nám Bůh slyšitelně nemluví?

Čtěte Více

Co to znamená vzývat jméno Páně?

Co to znamená vzývat jméno Páně? Co říká Bible o vzývání jména Páně?

Čtěte Více

Co je to kontemplativní modlitba?

Co je to kontemplativní modlitba? Jak je kontemplativní modlitba spojena s modlitbou nasáklou a vznikajícím církevním hnutím?

Čtěte Více

Je společná modlitba důležitá?

Je společná modlitba důležitá? Je společná modlitba silnější než jednotlivec, který se modlí sám? Odpovídá Bůh na modlitby podle toho, kolik lidí se modlí?

Čtěte Více

Co to znamená volat k Pánu?

Co to znamená volat k Pánu? Jaké jsou některé biblické příklady lidí, kteří volají k Pánu?

Čtěte Více

Proč je důležitá každodenní modlitba?

Proč je důležitá každodenní modlitba? Máme se modlit každý den? Měli bychom se modlit více než jednou denně?

Čtěte Více

Co to znamená modlit se za chléb náš vezdejší?

Co to znamená modlit se za chléb náš vezdejší? Znamená „chléb náš vezdejší dej nám dnes“ víc než jen chléb?

Čtěte Více

Proč potřebujeme prosit Boha, aby nás vysvobodil od zla?

Proč potřebujeme prosit Boha, aby nás vysvobodil od zla? Jaký význam má v modlitbě Páně vysvobodit nás od zla?

Čtěte Více

Odpovídá Bůh na modlitby?

Odpovídá Bůh na modlitby? Proč se mi zdá, že Bůh nikdy neodpovídá na mé modlitby? Jak poznám, že Bůh odpovídá na modlitbu ne?

Čtěte Více

Slyší Bůh mé modlitby?

Slyší Bůh mé modlitby? Proč se mi zdá, že moje modlitby narážejí na strop? Slyší Bůh každou modlitbu?

Čtěte Více

Mění modlitba Boží myšlení?

Mění modlitba Boží myšlení? Mění modlitba věci? Má modlitba skutečně vliv na Boží plán?

Čtěte Více

Co je klíčem k účinné modlitbě?

Co je klíčem k účinné modlitbě? Co mohu udělat, aby mé modlitby byly účinnější?

Čtěte Více

Co je to přímluvná modlitba?

Co je to přímluvná modlitba? Jak se mohu svým modlitebním životem přimlouvat za druhé?

Čtěte Více

Co je invokační modlitba?

Co je invokační modlitba? Co byste se měli modlit v invokační modlitbě?

Čtěte Více

Co je to Ježíšova modlitba?

Co je to Ježíšova modlitba? Měli by se křesťané modlit Ježíšovu modlitbu? Co je obsahem Ježíšovy modlitby?

Čtěte Více

Proč nás Ježíš poučil, abychom se modlili, abychom nás neuvedli do pokušení?

Proč nás Ježíš poučil, abychom se modlili, abychom nás neuváděli do pokušení, když Bůh říká, že nás nepokouší? Svádí nás Bůh ke hříchu? Proč by nás Bůh vedl do pokušení?

Čtěte Více

Co je Lectio Divina?

Co je Lectio Divina? Proč je Lectio Divina tak nebezpečné a proč se stává tak populární?

Čtěte Více

Je biblické zapalovat svíčky za mrtvé?

Je biblické zapalovat svíčky za mrtvé? Je zapálení svíčky za někoho, kdo zemřel, v rozporu s učením Bible?

Čtěte Více
Top