Kategorie: Duchovní Život

Co to znamená zůstat v Kristu?

Co to znamená zůstat v Kristu? Proč je přebývání v Kristu tak důležité?

Čtěte Více

Co měl Ježíš na mysli, když slíbil život v hojnosti?

Co měl Ježíš na mysli, když slíbil život v hojnosti? Jak mohu mít radostný, naplňující a Bohu ctící život?

Čtěte Více

Co říká Bible o důležitosti odpovědnosti?

Co říká Bible o důležitosti odpovědnosti? Proč je důležité, aby mě někdo vedl k odpovědnosti?

Čtěte Více

Co bych měl hledat u odpovědného partnera?

Co bych měl hledat u odpovědného partnera? Proč je důležité, aby mě někdo jiný vedl k odpovědnosti v mém chození s Kristem?

Čtěte Více

Proč je důležité trávit čas o samotě s Bohem?

Proč je důležité trávit čas o samotě s Bohem? Proč je čas o samotě s Bohem tak cenný?

Čtěte Více

Jak poznám, že jsem křesťan?

Jsem křesťan? Jak poznám, že jsem křesťan? Jaké jsou poznávací znaky křesťana?

Čtěte Více

Jaká je autorita věřícího?

Jaká je autorita věřícího? Jakou duchovní autoritu má věřící? Jaké je nebezpečí nároku na příliš velkou autoritu?

Čtěte Více

Má věřící autoritu nad Satanem?

Má věřící autoritu nad Satanem? Jakou pravomoc, pokud vůbec nějakou, mají věřící kárat Satana?

Čtěte Více

Mají křesťané pravomoc kárat ďábla?

Mají křesťané pravomoc kárat ďábla? Můžeme skrze Ježíšovo jméno pokárat ďábla a donutit ho k útěku?

Čtěte Více

Co to znamená ustoupit?

Co to znamená ustoupit? Co je to zpětný posun? Co to znamená být zpět?

Čtěte Více

Co to znamená být Božím dítětem?

Co to znamená být Božím dítětem? Co znamená Bible, když o někom mluví jako o Božím dítěti?

Čtěte Více

Jaký je klíč k tomu, abychom jako křesťan přinášeli ovoce?

Jaký je klíč k tomu, abychom jako křesťan přinášeli ovoce? Jak mohu nést více duchovního ovoce ve svém křesťanském životě?

Čtěte Více

Je vůbec možné být svatý, protože svatý je pouze Bůh?

Je vůbec možné být svatý, protože svatý je pouze Bůh? Proč nám Bůh přikazuje, abychom byli svatí, když ví, že je nemožné, abychom byli úplně svatí?

Čtěte Více

Jak mohu vědět, zda jsem se znovu narodil?

Jak mohu vědět, zda jsem se znovu narodil? Co znamená být znovuzrozen, biblicky řečeno?

Čtěte Více

Do jaké míry bychom se měli snažit být jako Ježíš?

Do jaké míry bychom se měli snažit být jako Ježíš? Je vůbec možné, abychom byli v tomto životě jako Ježíš?

Čtěte Více

Co říká Bible o zasvěcení?

Co říká Bible o zasvěcení? Co to znamená zasvětit svůj život Bohu?

Čtěte Více

Co říká Bible o pochybnostech?

Co říká Bible o pochybnostech? Jak mohu překonat pochybnosti a místo toho najít odvahu, pokoj a sílu prostřednictvím svého vztahu s Kristem?

Čtěte Více

Co říká Bible o víře?

Co říká Bible o víře? Jak mohu překonat své pochybnosti silnější vírou?

Čtěte Více

Co říká Bible o vnitřním míru?

Co říká Bible o vnitřním míru? Jak mi může Bůh pomoci najít vnitřní mír? Co je skutečný vnitřní mír?

Čtěte Více

Co říká Bible o intuici?

Co říká Bible o intuici? Dává Bůh někdy lidem zvláštní intuici ohledně věcí, které se stanou?

Čtěte Více
Top