Jaké jsou různé druhy žalmů?

Odpovědět150 žalmů v knize Žalmů bylo často rozděleno do různých typů. Neexistuje žádný způsob, jak žalmy uspořádat, ale většina systémů zahrnuje podobné kategorie jen s malými obměnami. Systém biblického učence Hermanna Gunkela pokrývá následující kategorie:

Hymny Mnoho žalmů jsou jednoduché hymny nebo písně chvály. Například žalm 8 je hymnus, který začíná, Pane, náš Pane, / jak vznešené je tvé jméno na celé zemi! (verš 1).Žalmy žalmu nebo stížnosti : Patří sem písně, které vyjadřují smutek Bohu nebo stížnosti na Boží nepřátele. Například žalm 3 je žalm, který začíná: Pane, kolik je mých nepřátel! / Kolik jich proti mně povstalo! (verš 1). Některé žalmy na stížnosti znějí docela negativně, i když jsou zasazeny do kontextu Boží odpovědi v lásce nebo moci. Žalm 44:23–24 například říká: Probuď se, Pane! proč spíš? / Probuďte se! Neodmítejte nás navždy. / Proč skrýváš svou tvář / a zapomínáš na naši bídu a útlak?Královské žalmy : Několik žalmů bylo provedeno v přítomnosti králů nebo hodnostářů. Žalm 18:50 říká, že dává svému králi velká vítězství; / svému pomazanému projevuje neutuchající lásku, / Davidovi a jeho potomstvu navždy.

Díkůvzdání žalmy : Tyto písně díků zahrnují díkůvzdání od jednotlivců (jako jsou Žalmy 30, 32 a 34) i od komunity (jako jsou Žalmy 67 a 124). Jedním z nejznámějších děkovných žalmů je Žalm 100. Verše 4–5 hlásají: Vstupte do jeho bran s díkůvzdáním / a do jeho nádvoří s chválou; Děkuji mu a chválím jeho jméno. / Neboť Hospodin je dobrý a jeho láska trvá navěky; / jeho věrnost trvá po všechny generace.Žalmy moudrosti : Zatímco mnoho žalmů pojednává o aspektech moudrosti, některé žalmy, jako jsou Žalmy 1, 37 a 49, se zaměřují na téma moudrosti, mluví o bázni před Hospodinem nebo nabízejí slova moudrosti. Skvělým příkladem je Žalm 1:1–3: Blahoslavený / kdo nekráčí v kroku s bezbožnými / ani nestojí na cestě, kterou hříšníci berou nebo nesedí ve společnosti posměvačů, / ale má zálibu v zákoně Hospodina, / a který dnem i nocí rozjímá o jeho zákoně. / Ten člověk je jako strom zasazený u vodních toků, / který dává své ovoce v pravý čas / a jehož list nevadne – / daří se jim cokoli.

Menší žánry a smíšené typy : Některé žalmy obsahují směsici typů. Žalmy 9, 10 a 123 jsou příklady. Jiné žalmy mají ve své kategorii jen malý počet, jako jsou žalmy týkající se příběhů Izraele (Žalmy 78, 105 a 106). Písně výstupu, napsané pro zpěv věřících na cestě do Jeruzaléma, také představují menší žánr, který zahrnuje smíšené typy (Žalmy 120–134).

Top