Co měl Ježíš na mysli, když lidem řekl: Tvoje víra tě uzdravila?

OdpovědětPrvní zaznamenaný případ, kdy Ježíš řekl: „Tvá víra tě uzdravila, se nachází v Matoušovi 9:22 (ESV), kde Ježíš uzdravuje ženu s krví. KJV překládá Ježíšova slova jako Tvá víra tě uzdravila a NIV říká: Tvá víra tě uzdravila. Stejná událost je také zaznamenána v Markovi 5:34, kde Ježíš říká: Dcero, tvá víra tě uzdravila; jděte v pokoji a buďte uzdraveni ze své nemoci (ESV).

Ježíš také říká, že tvá víra tě uzdravila deseti malomocným (Lukáš 17:19) a slepému žebrákovi (Lukáš 18:42). Jindy Ježíš spojuje víru a uzdravení, aniž by použil přesná slova: Tvá víra tě uzdravila, jako v Matoušovi 8:13 a 15:28.Uzdravení, které tito lidé zažili, je v řečtině vyjádřeno formou slova sozo , což znamená zachovat, zachránit, zachránit před smrtí nebo udržet naživu. Někdy, sozo odkazuje na duchovní spasení, které je také spojeno s vírou člověka. Když například kajícná prostitutka umývala Ježíšovi nohy svými slzami, řekl jí v podstatě totéž: Tvá víra tě zachránila (Lukáš 7:50; další příklady viz Marek 10:52 a Lukáš 17:19). Když Ježíš mluvil o víře ženy s krví v Matoušovi 9, jeho uzdravení bylo velmi pravděpodobně více než fyzické; bylo to také duchovní uzdravení, protože jí bylo řečeno, aby šla v pokoji (Marek 5:34).Když Ježíš řekl určitým lidem: „Tvá víra tě uzdravila, řekl, že jejich víra (jejich důvěra v Něho) byla prostředkem k jejich obnově. Kristova moc byla tím, co způsobilo uzdravení, ale Jeho moc byla aplikována ve spojení s jejich vírou. Stejně jako víra některým umožnila získat uzdravení, tak bylo uzdravení někdy mařeno nedostatkem víry (viz Matouš 13:58). Stejně tak spása přichází k hříšníkovi skrze víru. Každý, kdo je spasen, musí věřit, ale je to Kristova moc, která zachraňuje, ne moc víry. Víra je pouze nástroj, nikoli síla samotná.

Jinými slovy, hodnota víry člověka nepochází od toho, kdo ji vyjadřuje, ale z předmětu, ve kterém spočívá (Marek 10:52; 11:22). Uzdravení nakonec nezávisí na kvalitě víry, ale na léčiteli. Skrze Krista mohla žena z Matouše 9 přijmout tělesný pokoj i pokoj duchovní.Musíme uznat, že Ježíš neuzdravoval všechny lidi bez rozdílu po celou dobu. Například ve scéně postiženého muže u jezírka Bethesda, kde se shromáždily zástupy, aby se uzdravily, si Ježíš vybral k uzdravení pouze jednoho muže (Jan 5:1–11), a jeho případ je zajímavý. Ježíš se toho muže zeptal, jestli chce být uzdraven. Jeho odpověď byla ponořená do pověr: nebyl nikdo, kdo by ho donesl do bazénu, a nebyl dost rychlý, aby se do vody dostal ve správný čas. Tento zmatený a potřebný muž byl uzdraven Boží milostí. Nevěřil v Ježíše; až později ani nevěděl, že to byl Ježíš, kdo ho uzdravil (Jan 5:12–13).

Další příklad někoho, kdo byl uzdraven před víra je muž narozený slepý v Janovi 9. Neprosil o uzdravení, ale od mnoha jiných byl vyvolen, aby byl uzdraven – další příklad Boží milosti. V případě muže od narození slepého a v případě muže u bazénu se Ježíš zabýval jejich fyzickými problémy odděleně od řešení jejich duchovních potřeb – muž v Janovi 9 si později plně uvědomuje, kdo je Ježíš, a cvičí víra v Něho (verš 38). Ježíšovo uzdravení těchto mužů nebylo ani tak o jejich víře, jako spíš o Jeho vůli.

Každý, koho Ježíš chtěl uzdravit, byl uzdraven. Někdy uzdravoval ty, kteří v Něj vyjádřili svou víru, a kladl důraz na stav jejich srdce: Tvá víra tě uzdravila. Jindy ve svém velkém milosrdenství uzdravoval ty, kteří neměli víru, a později je přitáhl k sobě.

Top