Co říká Bible o lovu duchů?

OdpovědětLov duchů je praxe, kdy se chodí na údajně strašidelná místa, aby prozkoumali přítomnost duchů. Samozvaní lovci duchů se právě vezou na vlně popularity, mají své vlastní reality show a využívají touhu společnosti po vzrušení a mrazení. Obvykle tito lovci duchů používají elektronická zařízení, jako jsou měřiče EMF (elektromagnetického pole), infračervené kamery a zařízení pro záznam zvuku. Hledají chladná místa ve vzduchu nebo hlasy nebo světla – to všechno jsou domnělé známky zamoření duchy. Lov duchů byl nazýván pseudovědou a techno-mysticismem a byl široce kritizován za vyvozování nevědeckých závěrů ze shromážděných dat. Bible neříká nic konkrétního o praktikování lovu duchů, ale pár věcí o duchech a okultismu říká.

V době Starého zákona bylo vyhledání rady mrtvých nebo navázání kontaktu s nimi praktikou pohanských sousedů Izraele. Zákon Boží přísně zakazoval kontaktování mrtvých; praxe hledání mrtvých byla ohavností (Deuteronomium 18:11–12). Zákon na několika místech varoval před obracením se na média a nekromanty (3Mo 19:31; 20:6, 27).V celé Bibli je komunikace s mrtvými spojována se zlem. Dobrý král Josiáš byl známý tím, že za své vlády všechny takové praktiky odstraňoval (2. Královská 23:24). Je zajímavé, že král Saul za své vlády také zbavil zemi médií a spiritistů, ale když se od něj Bůh odvrátil, přestrojil se a navštívil médium, takzvanou čarodějnici z Endoru. V jedné z nejzáhadnějších pasáží celého Písma médium přistoupí k vyvolání Samuelova ducha a zesnulý prorok předá Saulovi stejnou zprávu, kterou již obdržel od Boha – totiž že mu bude odňato Saulovo království (1 Samuel 28:1–25).Lov duchů není úplně stejný jako to, co dělají média, ale stále spadá pod deštník kontaktování mrtvých. Ti, kdo vyšetřují paranormální aktivity, často mluví s duchy a žádají je, aby na oplátku komunikovali – jasné porušení biblického příkazu. Lovci duchů mají v úmyslu lovit z vědeckých důvodů, aby skutečně věděli, co tam je, a jestli existuje nějaké ospravedlnění pro víru v nadpřirozeno. Organizace lovící duchy však vědeckou metodu skutečně nenásledují. Spoléhají místo toho na subjektivní, emocionální reakce lovců duchů a jako platné techniky shromažďování dat používají historii místa a dokonce i desky Ouija. Dá se s jistotou předpokládat, že pro lov duchů existuje více než jen vědecký motiv. Lov duchů je jen způsob, jak znovu zabalit starou, hříšnou fascinaci okultismem pro technologický věk.

Podle Bible by jediným skutečným případem strašení byla přítomnost démonů. Pokud by tito lovci duchů někdy narazili na skutečnou přítomnost démonických sil, pravděpodobně je čeká stejný osud jako sedm synů Scevy (Skutky 19:14-16), nebo ještě horší.Top