Co říká Bible o pití nezletilých?

OdpovědětBible se nikdy konkrétně nezmiňuje o pití nezletilých. V biblických dobách bylo víno oblíbeným nápojem, částečně kvůli nedostatku vody v izraelských pouštích. Všichni pili víno a neplatil proti tomu žádný kulturní ani biblický zákaz. Bible přikazuje pouze proti opilství, nikoli proti pití. V Bibli proto není žádná zmínka o pití nezletilých.

Písmo křesťanům nezakazuje pít pivo, víno nebo jakýkoli jiný nápoj obsahující alkohol. Ve skutečnosti je pití v Písmu často líčeno pozitivně. Pijte své víno s veselým srdcem (Kazatel 9:7). Žalm 104:14-15 říká, že Bůh dává víno, které obveseluje srdce lidí. Amos 9:14 pojednává o pití vína z vlastní vinice jako znamení Božího požehnání. Bible však výslovně odsuzuje opilství a jeho účinky (Přísloví 23:29-35). Křesťanům je také přikázáno, aby nedovolili, aby je cokoli ovládalo (1. Korintským 6:12; 2. Petrův 2:19). Písmo dále křesťanům zakazuje dělat cokoli, co by mohlo urazit jiné křesťany nebo je povzbudit k hříchu proti jejich svědomí (1. Korintským 8:9-13).Pokud však fráze pití nezletilými odkazuje na porušování zákona podáváním alkoholu nezletilým nebo pijákem nezletilými, pak je to zjevně špatně a Bible to odsuzuje. Římanům 13:1-7 jasně říká, že křesťané nemají porušovat zákony země, ale my máme poslouchat vládu, kterou nad námi Bůh ukládá. Bůh stvořil vládu, aby nastolila pořádek, trestala zlo a podporovala spravedlnost (Genesis 9:6; 1. Korintským 14:33; Římanům 12:8). Máme ve všem poslouchat vládu – platit daně, dodržovat pravidla a zákony a prokazovat respekt. Jediný okamžik, kdy máme dovoleno neposlouchat autority nad námi, je, když nás tyto autority žádají, abychom neposlechli Boha. Pokud nectíme zákony naší vlády, projevujeme tím v konečném důsledku neúctu vůči Bohu, protože On je Ten, kdo nad námi tuto vládu umístil. Proto každý, kdo poruší zákon tím, že koupí nebo dodá alkohol nezletilým, se dopouští porušení zákona a neposlouchá Boha. Podobně jsou na tom i nezletilí, kteří pijí alkohol nelegálně prostřednictvím pití nezletilých.Top