Co říká Bible o uniformitarianismu vs. katastrofismu?

OdpovědětGeologicky řečeno, uniformitarianismus je myšlenka, že geologické procesy (rychlost eroze a zdvihu atd.) jsou dnes v podstatě stejné jako v nepozorovatelné minulosti. Podle tohoto principu bychom měli být schopni přesně určit procesy v minulosti pouhým pozorováním procesů v přítomnosti. Tento princip je často aforisticky shrnut do fráze přítomnost je klíčem k minulosti. Přísný uniformitarián by se podíval na kaňon s řekou protékající dnem a viděl by miliony let pomalé, postupné eroze způsobené touto řekou.

Katastrofismus je myšlenka, že přírodní katastrofy (povodně, zemětřesení atd.) mohou velmi rychle dramaticky změnit povrch Země a že si můžeme být jisti, že alespoň některé z geologických prvků, které dnes vidíme, se vytvořily rychle během minulých katastrof, spíše než pomalými, postupnými procesy uniformitarianismu. Při studiu historie zemského povrchu proto musíme vzít v úvahu možné dopady neznámých katastrof. Katastrofista by se podíval na stejný kaňon s řekou protékající dnem a napadlo by ho, jestli to není důsledek postupné uniformitární nebo rychlé katastrofické eroze (jako kaňon rychle vytvořený řekou Toutle, která odplavila sesuv bahna po Mt. St. Helens erupce ve státě Washington).Debata o uniformitarianismu proti katastrofě je v podstatě tato: jak moc se mohou geologové spoléhat na extrapolace současných geologických procesů, když postulují historii a stáří geologických jevů?Samozřejmě nenajdete slova uniformitářství nebo katastrofa kdekoli v Bibli. Bible říká, že Země byla zaplavena globální potopou (Noemova potopa). Jakékoli geologické jevy způsobené postupnými uniformitárními procesy před touto katastrofou byly tedy buď erodovány povodněmi, nebo byly ztraceny pod obrovským množstvím sedimentů usazených během povodně. Při zkoumání čehokoli postiženého touto potopou se nemůžeme nutně spoléhat na uniformitářské uvažování.

Top