Co říká Bible o ženách pracujících mimo domov?

OdpovědětZda by žena měla nebo neměla pracovat mimo domov, je pro mnoho párů a rodin problémem. Bible obsahuje pokyny týkající se role žen. V Titovi 2:3-4 Pavel dává tyto pokyny, jak má být mladá vdaná žena vycvičena staršími ženami: ...vychovávejte mladší ženy, aby milovaly své muže a děti, aby byly sebeovládané a čisté, aby být zaneprázdněný doma, být laskavý a podřídit se svým manželům, aby nikdo nepomlouval Slovo Boží. V této pasáži Bible jasně ukazuje, že když jsou v obraze děti, je v tom odpovědnost mladé ženy. Starší ženy mají učit mladší ženy a žít životy, které oslavují Boha. Když budeme mít na paměti tyto povinnosti, čas starší ženy může trávit Pánovým vedením a svým uvážením.

Přísloví 31 hovoří o manželce ušlechtilého charakteru. Počínaje veršem 11 spisovatel chválí tuto ženu jako ženu, která dělá vše, co je v jejích silách, aby se postarala o svou rodinu. Tvrdě pracuje, aby svůj dům a rodinu udržela v pořádku. Verše 16, 18, 24 a 25 ukazují, že je tak pracovitá, že se také zaobírá domáckou výrobou, která poskytuje další příjem její rodině. Motivace této ženy je důležitá v tom, že její obchodní aktivity byly prostředkem k dosažení cíle, nikoli cílem samy o sobě. Zajišťovala rodinu, nepodporovala svou kariéru ani nepracovala, aby udržela krok se sousedy. Její zaměstnání bylo ve srovnání s jejím skutečným povoláním druhořadé – správcovství manžela, dětí a domova.Bible nikde nezakazuje ženě pracovat mimo domov. Bible však učí, jaké mají být priority ženy. Pokud práce mimo domov způsobí, že žena zanedbává své děti a manžela, pak je špatné, když tato žena pracuje mimo domov. Může-li křesťanská žena pracovat mimo domov a přesto poskytovat láskyplné a pečující prostředí pro své děti a manžela, pak je pro ni naprosto přijatelné pracovat mimo domov. S ohledem na tyto zásady je v Kristu svoboda. Ženy, které pracují mimo domov, by neměly být odsuzovány a ani ženy, které se zaměřují na správu domova, by se neměly chovat povýšeně.Top