Co to znamená nedávat místo ďáblu (Efezským 4:27)?

OdpovědětV Efezským 4 Pavel povzbuzuje věřící v Efezu, aby žili jako vykoupení křesťané. Protože mají nový život v Kristu, měli by žít jako noví lidé, ne jako předtím, než byli spaseni (Efezským 4:20–24). V Efezským 4:25–32 Pavel uvádí několik příkladů toho, co to znamená žít v křesťanském společenství. Jedním z těchto příkladů je náš hněv a ďábel. ‚Hněvejte se a nehřešte‘: nenechte zapadnout slunce nad svým hněvem a nedávejte místo ďáblu (Efezským 4:26–27). Některé překlady překládají slovo pro místo jako opora (NIV) nebo příležitost (ESV).

Slovo pro místo nebo opěrný bod doslova odkazuje na fyzické umístění. V řecky mluvícím světě to znamenalo metaforicky znamenat příležitost. Smysl v Efezským 4:27 je metaforický. Neměli bychom dávat ďáblovi žádnou příležitost ovlivnit naše životy. Neměl by mít v našich životech žádné místo, protože je Božím nepřítelem a chce zničit Boží lid (Jan 8:44; 1. Petrův 5:8).V kontextu této pasáže je to náš hněv, který má potenciál dát ďáblu příležitost (Efezským 4:26). I spravedlivý hněv, je-li držen příliš dlouho, může být hořký a rozdělující. Čím déle zůstaneme rozzlobení, tím více příležitostí dáváme ďáblu k zasévání nenávisti a nespokojenosti. Proto Pavel říká efezským křesťanům, aby nenechali zapadnout slunce nad jejich hněvem, aby nedávali ďáblovi příležitost, aby svými lžemi a podvodem překroutil situaci. Musíme se co nejrychleji zbavit svého hněvu, abychom nedali žádné místo ďáblu.Jak použijeme tuto pasáž? Musíme uznat, že hněv na lidi dává ďáblu příležitost způsobit v našich životech zmatek. Cokoli, co dává ďáblu příležitost ovlivnit naše životy, je pro nás standardně špatné. Měli bychom se řídit Pavlovou radou, jen o pár veršů později, abychom byli k sobě navzájem laskaví a soucitní, vzájemně si odpouštěli, stejně jako v Kristu Bůh odpustil vám (Efezským 4:32).

Top