Co to znamená, že budou války a zvěsti o válkách před koncem časů?

OdpovědětV části Jeho odpovědi na otázku učedníků: Řekni nám . . . jaké bude znamení tvého příchodu a konce věku? (Matouš 24:3), Ježíš odpověděl: A uslyšíte o válkách a pověstech o válkách (Matouš 24:6). Kvůli Ježíšovým slovům v této pasáži, kdykoli dojde k explozi konfliktu, zejména v blízkosti Izraele, mnoho lidí začne přemýšlet, zda nová válka není znamením konce časů. Kdyby si lidé přečetli zbytek Matouše 24:6—. . . Hleďte, abyste nebyli znepokojeni, protože k tomu musí dojít, ale konec ještě není (zvýraznění přidáno).

Chápat Ježíšův výrok o válkách a pověstech o válkách tak, že válčení je znamením konce časů, je přesný opak toho, co zamýšlel. Ježíš nám to přikazoval ne dovolte, aby nás války nebo zvěsti o válkách znepokojily nebo znepokojily, protože ještě není konec. Podobně Ježíš mluvil o falešných Kristech (Matouš 24:5), hladomoru a zemětřesení (Matouš 24:7), přičemž varoval, že to vše je začátek porodních bolestí (Matouš 24:8).Je smutné, že všechny věci, na které Ježíš poukazoval, že nemusí být nutně znameními konce časů, jsou přesně ty věci, na které se většina lidí dívá jako na znamení konečných časů. To však neznamená, že války a zvěsti o válkách zcela nesouvisí s koncem časů. Když Bible mluví o konci časů, popisuje nějakou intenzivní válku. Zdá se však, že Ježíšova pointa je taková, že válka vždy byla, a dokud nezavede mír v Tisícileté říši, vždy tu bude válka. Války a válečné zvěsti proto nejsou spolehlivými prediktory konce časů.Ať už se jedná o občanskou válku v Africe, spory mezi Izraelem a jeho sousedy nebo válku proti terorismu, žádný dnešní konflikt není nutně známkou toho, že konec časů se nezadržitelně blíží. Bez ohledu na to, jaké války a zvěsti o válce se kolem nás dějí, naše poslání je stejné, a tak se stalo, že poslání je to, o čem Ježíš říká, že je spolehlivým prediktorem konce časů, a toto evangelium království bude hlásáno po celém světě na svědectví všem národům, a pak přijde konec (Matouš 24:14, zvýraznění přidáno).

Top