Co je to incel?

OdpovědětTermín incel je zkratka pro nedobrovolný celibát . Incel je sebeidentifikátor používaný skupinou, které zvláště vadí jejich neschopnost mít vztah, konkrétně sexuální vztah. Tento koncept původně zahrnoval širokou škálu prostředí a vztahoval se na různé druhy lidí, kteří se cítili obzvláště osamělí, odmítnutí společností nebo zavrhovaní sexuálními partnery. Postupem času se nálepka s vlastní aplikací více omezila. Nyní se týká především těch, kteří mají obzvláště zahořklý, cynický postoj k sexualitě, ženám a západní společnosti obecně.

Incelové, většinou mladí, rovní, bílí muži, kteří se cítí zrazeni nebo zklamáni nedostatkem sexuálních nebo romantických zkušeností, jsou produktem tří toxických aspektů moderní kultury:jeden) Mentalita oběti. Pocit odmítnutí je důsledkem důsledného tvrzení, že nedostat to, co chcete, je primárně proto, že vás nějaká osoba, skupina nebo kultura utlačuje nebo pronásleduje.dva) Idolizace sexu. Hořkost, kterou incelové živí, lze vysledovat k víře, že všechny sexuální touhy nebo sklony musí být přijímány, oslavovány a naplňovány.

3) Echo komora. Izolace, kterou incelové zažívají, je způsobena jejich schopností, značně posílenou internetem, obklopit se podobně smýšlejícími lidmi, a přitom zcela ignorovat jiné, zdravější perspektivy. Tento kontakt na sociálních sítích, ironicky, vede k ještě větší izolaci a osamělosti.Extremistické názory, jako jsou názory incelů, jsou často živeny oprávněnými obavami. Nedostatek zdravých, láskyplných vztahů inspiruje k osamělosti a depresi. Ti, kteří by se spokojili se skromným sexuálním zážitkem, pociťují nelibost, když se oslavují a propagují extrémní sexuální choutky. Pocit, že jejich zkušenosti jsou ignorovány – nebo dokonce zesměšňovány – vede lidi k tomu, aby se scházeli s podobně smýšlejícími lidmi, aby potvrdili vnímanou oběť. Při absenci biblického pohledu na svět se tyto faktory mohou sloučit do extremismu a ventilovat nenávist vůči každému, kdo je vnímán jako utlačovatel.

Někteří, kteří se ocitnou pod těmito stresy, se nazývají incelové, jejichž neschopnost navázat smysluplné nebo naplňující vztahy je zavede do houštiny misogynie, misantropie a hořkosti. Svůj nedostatek romantického nebo sexuálního naplnění si vykládají jako důkaz předsudků nebo pronásledování vůči nim.

Extremismus mezi incels se liší. Menšina otevřeně obhajuje znásilnění nebo napadení. V posledních letech bylo několik významných masových střelců ve Spojených státech spojeno s komunitou incel. Mezi terče jejich nenávisti patří ženy, muži, kteří nejsou zatvrzelí, a další, kteří jsou považováni za přispěvatele k problému.

Je zřejmé, že incelský způsob myšlení je v rozporu s mnoha tím, co Bible říká o lidské hodnotě, sexualitě a společenství. Stejně tak kultura, která plodí osamělost a nebiblický sexuální projev. Oběma je třeba čelit pravdou. Incelové potřebují vědět, že Bůh má v úmyslu sex být zvláštní a posvátný a že jejich hodnota není určena tím, s kým spí. Izolace a pocit strádání jsou negativní faktory, které může evangelium a křesťanské společenství zmírnit.

Zároveň je důležité si uvědomit, že extrémní postoje nevznikají ve vzduchoprázdnu. Západní kultura v současné době vysílá všechny druhy falešných zpráv: sex není žádný velký problém, každý by měl mít svou sexualitu oslavovanou, každý sex je dobrý sex, lidé, kteří sex nemají, jsou ztroskotanci, předvádění své sexuality je právo, které je třeba bránit náklady a tak dále.

Incelové byli uvedeni v omyl, aby si mysleli, že jim je škodolibě odepíráno něco, co je údajně levné, běžné a kriticky důležité. Biblická odpověď bude konfrontovat dvě věci: nesprávné postoje kultury k sexu a vztazích a negativní reakce, které lidé mohou mít na svou vlastní zkušenost. Přijetí biblického pohledu na sexualitu a sebehodnotu je odpovědí na incel.

Top