Jaký je koncept zástupného usmíření?

OdpovědětZástupné usmíření je myšlenka, že Ježíš Kristus zaujal místo lidstva a trpěl trestem za hřích. Smíření je termín znamenající smíření nebo doplnění. Zástupný znamená provedeno místo nebo místo někoho jiného. Takže doslovně řečeno, křesťanský koncept zástupného usmíření je ten, že Ježíš byl nahrazen lidstvem a potrestán za naše chyby, aby zaplatil za hříchy, které jsme spáchali, a smířil nás s Bohem. Zástupné odčinění je také označováno jako substituční odčinění nebo trestní substituce.

Podle Bible je zástupné usmíření přesným popisem úlohy Ježíše Krista v našem spasení. První Petr 3:18 se zmiňuje o Ježíšově smrti jako o spravedlivém [utrpení] pro nespravedlivé. Marek 10:45 naznačuje, že přišel dát svůj život jako výkupné za mnohé. Skutečnost, že věřící byli koupeni za cenu Ježíšem, podle 1. Korintským 6:19–20, by nás měla motivovat k tomu, abychom vzdávali Bohu slávu ve věcech, které říkáme a děláme.Druhý Korintským 5:21 jasně říká, že Bůh Otec z něj učinil hřích, který neznal hřích, což znamená, že na kříži došlo k výměně. Náš hřích byl přenesen na Ježíše a naše utrpení se stalo Ježíšovým utrpením. Jeho smrt byla zástupná – Ježíš byl naším náhradníkem. Jeho smrt za nás usmířila – Ježíš učinil nápravu mezi námi a Bohem. Ježíš byl odsouzen místo nás. Dokonce i ve Starém zákoně proroci jako Izajáš mluvili o tom, že Mesiáš vzal trest za hřích za nás (Izajáš 53:5).Obecně řečeno, lidské bytosti jsou beznadějně ztraceny a nemohou se samy smířit s Bohem. Je to kvůli našemu hříchu, který žádné dobré skutky nemohou odčinit. Protože Bůh je dokonalý a svatý, nikdy nemůžeme doufat, že zaplatíme za své vlastní hříchy, abychom mohli být s Ním. Jako náš náhradník byl tedy nabídnut Ježíš Kristus. Místo abychom se snažili – a selhali – uhradit trest za naše vlastní hříchy, stal se Ježíš zástupným předmětem Boží spravedlnosti. Touto výměnou byl náš hřích zaplacen a můžeme být prohlášeni za spravedlivé v Kristu (Římanům 4:5; 8:1).

Top