Jaký je rozdíl mezi moudrostí a věděním?

OdpovědětMoudrost a vědění, obě opakující se témata v Bibli, spolu souvisí, ale nejsou synonyma. Slovník definuje moudrost jako schopnost rozeznat nebo posoudit, co je pravdivé, správné nebo trvalé. Znalost , na druhé straně jsou informace získané zkušeností, uvažováním nebo známostí. Vědění může existovat bez moudrosti, ale ne naopak. Člověk může být informovaný, aniž by byl moudrý. Znalosti jsou znalosti, jak používat zbraň; moudrost je vědět, kdy ji použít a kdy ji uchovat v pouzdře.

Bůh chce, abychom věděli o Něm a o tom, co od nás očekává. Abychom Ho mohli poslouchat, musíme znát přikázání. Ale stejně důležité jako mít znalosti je mít moudrost. Znát fakta o Bohu a Bibli není vše, co je k moudrosti. Moudrost je dar od Boha. Jakub 1:5 říká: Pokud někomu z vás chybí moudrost, ať prosí Boha, který štědře dává všem, aniž by nacházel chybu, a bude vám dána. Bůh nám žehná moudrostí, abychom Ho oslavovali a používali znalosti, které o Něm máme.Kniha Přísloví je možná tím nejlepším místem v Bibli, kde se lze dozvědět o biblické moudrosti. Přísloví 1:7 mluví jak o biblickém poznání, tak o moudrosti: Bázeň před Hospodinem je počátek poznání, / ale blázni pohrdají moudrostí a poučením. Bát se Pána znamená vydat se na cestu poznání a Bůh nám pak může začít opatřovat moudrost skrze Krista, o kterém Bible říká, že je moudrost sama: Díky němu jste v Kristu Ježíši, který se stal nám moudrost od Boha – to jest naše spravedlnost, svatost a vykoupení (1. Korintským 1:30).Poznání je to, co se v průběhu času získává studiem Písma. Dá se říci, že moudrost zase správně působí na toto poznání. Moudrost je vhodnou aplikací znalostí. Vědění chápe, že světlo zčervenalo; moudrost brzdí. Vědění vidí pohyblivý písek; moudrost chodí kolem něj. Znalosti si zapamatují Desatero přikázání; moudrost je poslouchá. Poznání se učí o Bohu; moudrost Ho miluje.

Top