Co znamená Údolí suchých kostí v Ezechielovi 37?

OdpovědětEzechielova vize o údolí suchých kostí (Ezekiel 37:1–14) se mu naskytla poté, co ho Bůh nařídil, aby prorokoval znovuzrození Izraele v kapitole 36. Bůh oznámil prostřednictvím proroka, že Izrael bude navrácen do své země v roce požehnání pod vedením Davida, můj služebník [který] bude nad nimi králem (Ezechiel 37:24), což je jasný odkaz na budoucnost pod Ježíšem Kristem, Mesiášem, potomkem Davidovým (Izajáš 7:14; 9:6–7 (Lukáš 1:31–33). Ve světle současného stavu Izraele se však tento slib zdál nemožný. Byla mrtvá jako národ, zbavena své země, svého krále a svého chrámu. Byla rozdělena a rozptýlena tak dlouho, že se sjednocení a obnova zdály nemožné. Bůh tedy dal Ezechielovi jako znamení vidění suchých kostí.

Bůh přenesl Ezechiela – pravděpodobně ne doslova, ale ve vidění – do údolí plného suchých kostí a nařídil mu, aby mluvil s kostmi. Ezechiel měl kostem říci, že Bůh přiměje dech vstoupit do kostí a ony ožijí, stejně jako při stvoření člověka, když vdechl život Adamovi (Genesis 2:7). Ezekiel poslechl, kosti se spojily, maso se vyvinulo, kůže pokryla maso, dech vnikl do těl a povstali v obrovské armádě. Tato vize symbolizovala celý dům Izraele, který byl tehdy v zajetí. Jako nepohřbení kostlivci byli lidé ve stavu živé smrti, tísnili se bez konce jejich úsudku v nedohlednu. Mysleli si, že jejich naděje je pryč a byli navždy odříznuti. Přeživší Izraelité cítili, že jejich národní naděje byly zmařeny a národ zemřel v plamenech babylónského útoku bez naděje na vzkříšení.Oživení suchých kostí znamenalo Boží plán pro budoucí národní obnovu Izraele. Vize také, a to nejdůležitější, ukázala, že nový život Izraele závisí na Boží moci, a nikoli na okolnostech lidu. Vložení dechu Božím Duchem do kostí ukázalo, že Bůh je obnoví nejen fyzicky, ale i duchovně. Izraelité, kteří dnes sídlí ve Svaté zemi, nejsou naplněním tohoto proroctví. Bude splněno, když Bůh znovu shromáždí věřící Izraelity do země (Jeremiáš 31:33; 33:14–16) a Kristus se vrátí, aby založil své tisícileté království (Matouš 24:30–31).Top