Co je aktuální kázání?

OdpovědětAktuální kázání je kázání, které se soustředí na konkrétní téma. To je často v kontrastu s výkladovým kázáním. Aktuální kázání se zaměřuje na to, co Bible říká o určitém předmětu, zatímco expoziční kázání se zaměřuje na to, co znamená určitá pasáž v Bibli a jak se vztahuje na naše dnešní životy. Většina pastorů bude kázat alespoň některá aktuální kázání, zatímco někteří se zaměřují téměř výhradně na ně. To, zda je tento model dobrý nebo špatný, má pravděpodobně více společného s tím, jak se používá, než cokoli jiného. Aktuální kázání může být docela účinné, ale existují určitá omezení, kterým je třeba rozumět, má-li být používáno správně.

Kázání lze obecně seskupit do čtyř typů: textové, aktuální, textově-tematické a výkladové. Někteří si všimli, že štítky nemusí nutně dobře pasovat, zvláště když se typy překrývají. Obecně řečeno, textové kázání sleduje strukturu textu Písma a umožňuje toku slova poskytnout body kázání. Aktuální kázání je organizováno kolem myšlenky, s body kázání vyvinutými mluvčím a podpořenými důkazními texty. Tematicko-textové kázání obojí spojuje a umožňuje, aby body kázání plynuly buď z textu, nebo z myšlenek mluvčího. Výkladové kázání následuje text Písma a poté se snaží vykreslit jeho plný význam. Cílem každého typu kázání je aplikovat Slovo Boží na životy posluchačů.Při aktuálním kázání má mluvčí svobodu vyjadřovat se k problémům, kterým čelí jeho posluchači. Pokud je potřeba lépe porozumět hříchu, může být předložena řada, která se bude zabývat různými aspekty a důsledky hříchu. Když je tento typ kázání dobře proveden, poskytne širokospektrální pohled na to, co Bible k danému tématu říká. Tím, že se lidé zaměří na problémy tímto způsobem, mohou rozvinout biblické chápání jakéhokoli tématu. Další výhodou aktuálního kázání je jednota myšlení. Lidé jsou schopni sledovat logický postup myšlení, což jim často pomáhá zapamatovat si, co slyšeli. Tato metoda se dobře hodí k přirozenému talentu řečníka, protože myšlenky vycházejí z jeho vlastního srdce.Zatímco aktuální kázání umožňuje řečníkovi rozvíjet kvalitní kázání, má také řadu nebezpečí. Pokud se jedná o jedinou použitou metodu, mluvčí se může snadno dostat do pasti kázání pouze o tématech, která ho zajímají, nebo o těch, která lze snadno rozvinout v poselství. Podobně si publikum může zvyknout na pohodlná nebo vzrušující sdělení a odvrátit se od výuky, která tomuto modelu nevyhovuje. Přísné dodržování aktuálního kázání povede k zakrnělému porozumění celé Boží radě, i když některá témata budou dobře pochopena. V některých případech může být řečník v pokušení myslet více na vlastní myšlenky, než správně dělit slovo pravdy (2. Timoteovi 2:15).

Z těchto důvodů mnoho pastorů střídá aktuální a textová nebo výkladová sdělení. Aktuální poselství jim umožňuje řešit aktuální problémy společnosti nebo života církve, zatímco textová a výkladová sdělení staví na celkovém obrazu celých knih v Bibli. Obojí je zásadní pro povzbuzení vyváženého růstu v křesťanském životě. To, jak je kázání organizováno, není zdaleka tak důležité, jako zajistit, aby bylo biblické a použitelné. Aktuální zpráva může být stejně biblická jako výkladová a vysvětlující zpráva může být stejně zajímavá jako aktuální. Warren Wiersbe ve své knize Preaching and Teaching with Imagination popisuje rozhořčení pastora, který řekl: Moje kázání zní jako komentář! Jsem tupý! Mám všechna biblická fakta, ale není tam žádný život! Co bych měl dělat? Tento pastor, který měl správné biblické informace, potřeboval pomoc, aby se naučil, jak je sdělovat lidem. Podle Wiersbeho lidé myslí v obrazech a reagují srdcem i hlavou.Bez ohledu na typ poselství, pokud je pevně zakotveno v Písmu a aplikováno na život pomocí živých slovních obrazů, dosáhne cíle a přitáhne lidi k bližšímu následování Krista.

Top