Co je sionismus / křesťanský sionismus?

OdpovědětSionismus, jednoduše politické hnutí na svém počátku, se dnes stal více ideologií než čímkoli jiným. Sionismus je mezinárodní hnutí za návrat židovského národa do Sionu, země Izrael, při uplatňování práva zachovat si vládu nad státem Izrael, což jim bylo přislíbeno v Hebrejských písmech. Kořeny sionismu leží v 12. a 15. kapitole Genesis, ve kterých Bůh uzavírá smlouvu s Abrahamem a slibuje mu, že jeho potomci zdědí zemi mezi Egyptem a řekou Eufrat.

Vzhledem k tomu, že sionismus vznikl jako politicky motivované hnutí, existuje mezi sekulárními pohany a nenáboženskými Židy myšlenkový směr, který tvrdí, že náboženské pozadí židovského národa nemá se sionismem nic společného. Tvrdí se, že sionismus byl místo toho reakcí židovského národa na celosvětové pronásledování během první a druhé světové války. Žádný národ je nepřijal, takže byli nuceni vytvořit si vlastní národ, přičemž země jejich předků byla tím nejpříhodnějším místem.Bez ohledu na to, sionistické hnutí, které začalo koncem 90. let 19. století, našlo naplnění v roce 1948, kdy byl Izrael oficiálně uznán jako stát a OSN mu jako národu udělila suverenitu. Tehdy, technicky vzato, politické sionistické hnutí skončilo a začala ideologie sionismu, a jako taková se stala velmi diskutovaným tématem. Někdo by řekl, že sionismus se stal motivací pro rasismus nebo reakcí proti antisemitismu. Jiní věří, že sionismus v současné podobě je pouze židovským vlastenectvím.S židovským sionismem je spojen křesťanský sionismus. Křesťanský sionismus je prostě nežidovská podpora židovského sionismu, jak je založeno na příslibech Izraeli nalezených v Bibli, pasážích jako Jeremiáš 32 a Ezechiel 34. Křesťanští sionisté jsou primárně evangelikální a jakýmkoli možným způsobem podporují židovský stát Izrael. Návrat Židů do zaslíbené země je naplněním proroctví a je vnímán, zejména dispenzacionalisty, jako znamení, že svět vstoupil do konce časů.

Top