Kdy byla Noemova potopa?

OdpovědětGenesis 6–9 zaznamenává události Noemovy potopy, nazývané také Velká potopa. Pokud má být genealogie poskytnutá v Genesis 5 komplexní, můžeme určit data různých událostí jednoduchým sečtením časových úseků mezi otci a syny, jak je uvedeno v Genesis 5:

Adam Setovi — 130 let


Seth to Enosh — 105 let
Enosh Kenanovi — 90 let
Kenan do Mahalalel — 70 let


Mahalalel Jaredovi – 65 let
Jared Enochovi — 162 let
Enoch Metuzalémovi — 65 let


Metuzalém Lámechovi — 187 let
Lámech Noemovi — 182 let

Podle této metody byla doba od Adama k Noemovi přibližně 1056 let. Toto jsou přibližné časy, protože nevíme, zda se roky počítají od početí nebo narození; dále je zřejmé, že roky jsou uváděny v celých číslech, ale nepochybně včetně (či vyloučených) dílčích let. (Například Adamovi bylo 130 let, když se Seth narodil, dejte nebo vezměte určitý počet měsíců a dní.)

Máme tedy Noemovo narození, ke kterému došlo asi 1056 let po stvoření Adama. Potom v Genesis 7:11 je nám řečeno, že potopa přišla v 600. roce Noemova života, takže by to znamenalo, že Velká potopa přišla přibližně 1 656 let poté, co byl Adam stvořen v Edenu. Použití podobné metody umístí stvoření Adama a Evy do doby kolem roku 4004 před naším letopočtem. Když si to spočítáme, Noemova potopa nastala přibližně v roce 2348 před naším letopočtem.

Podobné rodokmeny se nacházejí v celém Starém zákoně. Použití stejné metody umístí Abrahamovo povolání na 228 let po Noemově potopě nebo asi 1884 let po úsvitu lidstva. Můžeme také použít genealogie k počítání zpětně od jiných dat, která známe, jako je pád Jeruzaléma. Při použití této metody se Abraham narodil kolem roku 2166 př. n. l. a exodus v době Mojžíše by nastal kolem roku 1446 př. n. l.

Někteří učenci se domnívají, že genealogie nejsou zamýšleny jako vyčerpávající a původní publikum jim nikdy nerozumělo. Mohlo se stát, že byly přeskočeny generace, jak víme, stalo se to v Ježíšově rodokmenu zaznamenaném u Matouše. Pokud je tomu tak v genealogii Genesis 5 a existují roky, které nebyly zaznamenány, pak opravdu netušíme, kdy došlo k velké potopě.

Skutečný rok potopy je méně důležitý než význam potopy, který spočívá v tom, že Bůh trestá hřích, ale také poskytuje cestu ke spáse.

Top