Kdo byl William Tyndale?

OdpovědětWilliam Tyndale (asi 1494–1536) byl anglický reformátor, který je někdy nazýván kapitánem armády reformátorů kvůli jeho průkopnické práci prosazovat Boží pravdu tváří v tvář velkému odporu. Tyndale, učenec hovořící plynně osmi jazyky, je dnes nejlépe známý svým anglickým překladem Bible.

Tyndale byl ovlivněn pracemi Johna Wycliffa, Desideria Erasma a Martina Luthera. Stejně jako Wycliffe a Luther byl i Tyndale přesvědčen, že cesta k Bohu vede skrze Jeho Slovo. Problém ve Viklefově době byl v tom, že Bible byla dostupná pouze v latině, v jazyce, který většina lidí neuměla číst. Wycliffe napravil tento problém tím, že přeložil Bibli do angličtiny, přičemž jako zdroj použil latinskou Vulgátu. Wycliffova Bible byla v Anglii okamžitě zakázána a mnoho jejích kopií bylo zničeno.O sto padesát let později zahájili Luther a Tyndale své reformy. Tito muži, stejně jako před nimi Wycliffe, věřili, že Písmo by mělo být dostupné každému. Za tímto účelem vytvořil Luther německý překlad Bible a Tyndale začal překládat Nový zákon do angličtiny – ale pro tyto překlady obešli Vulgátu a jako zdroj použili Erasmovy řecké a hebrejské texty.Pro svou práci na anglické Bibli Tyndale vyvolal hněv anglikánské církve, římskokatolické církve a dalších mocných entit. Zavedená církev učila, že pouze oni jsou ochránci a vykladači Božího slova a že laici nemají co číst je sami. Tyndale neúnavně pracoval na zpřístupnění Bible všem, i když se proti němu církev stavěla. Tyndale skvěle řekl: Vzpírám se papeži a všem jeho zákonům. Pokud Bůh ušetří můj život za mnoho let, způsobím, že chlapec, který řídí pluh, bude znát více z písem než ty!

Tyndale byl nucen uprchnout z Anglie, kde byly Bible v anglickém jazyce nezákonné, a roku 1524 našel krátkodobé útočiště v Kolíně nad Rýnem v Německu. Úředníci Svaté říše římské v roce 1525 přepadli Tyndaleovu tiskárnu v Kolíně nad Rýnem a Tyndale uprchl do Worms, kde pokračoval ve své práci. Tyndaleovi se v roce 1526 podařilo vytisknout 6 000 kopií celého Nového zákona s využitím pohyblivého lisu Johannese Gutenberga. V pozdějších letech následovaly revize. Tyndale se nakonec přestěhoval do Antverp v Holandsku, kde v roce 1530 vydal svůj překlad prvních pěti knih Starého zákona.Tyndaleovy nové anglické Bible musely být propašovány do Anglie. Ale anglikánská církev proti nim vedla válku. Londýnský biskup Cuthbert Tunstall kázal proti Tyndaleovým biblím a veřejně je spálil v katedrále svatého Pavla. Arcibiskup z Canterbury, William Warham, se pokusil koupit všechny kopie Tyndaleova Nového zákona, aby je nechal spálit.

Tyndale produkoval i další díla. Je autorem knih Podobenství o zlém mamonu a Poslušnost křesťanského muže – druhé dílo, o kterém příznivě mluvila královna Anne Boleyn. Později Tyndale publikoval Praxe prelátů , ve kterém odsoudil rozvod – dokonce i pro krále – a vyvolal tak hněv krále Jindřicha VIII. (který byl rozvedený). Tyndale se tak stal nepřítelem státu i nepřítelem etablované církve.

V roce 1535 byl Tyndale zrazen Henrym Phillipsem, který s ním předstíral přátelství. Tyndale byl uvězněn poblíž Bruselu v Belgii téměř rok a půl za zločin výroby Bible v lidovém jazyce. Poté, 6. října 1536, byl Tyndale vyveden ven ke kůlu, kde byl uškrcen a zaživa upálen. Jeho poslední slova byla údajně Pane, otevři oči anglického krále.

Tyndaleova umírající modlitba byla vyslyšena. V roce 1539 musela mít každá farnost v Anglii kopii Bible v angličtině a zpřístupnit ji každému farníkovi. Během následujících sedmdesáti let se v Anglii prodaly dva miliony výtisků Bible. A když překladatelé King James Version v roce 1611 vytvořili svou Bibli, velmi spoléhali na Tyndaleovo znění. Ve skutečnosti se asi 90 procent frází KJV shoduje s Tyndaleovým.

Tyndaleovým dědictvím je Bible, kterou dal anglicky mluvícím lidem. Jeho překlad, první v angličtině, který pocházel přímo z hebrejských a řeckých textů, byl také prvním anglickým překladem, který byl masově vyráběn v důsledku pokroku v umění tisku. Tyndale a jemu podobní, kteří svůj život nemilovali natolik, aby se uchýlili před smrtí (Zjevení 12:11), pomohli připravit cestu k tomu, abychom dnes měli Bibli.

Top