Kdo byli Esejci?

OdpovědětEsejci byli židovská mystická sekta, která se trochu podobala farizeům. Žili životy rituální čistoty a oddělenosti. Vznikly kolem roku 100 př. n. l. a zmizely z historie po zničení Jeruzaléma v roce 70 n. l. Esejci nejsou přímo zmíněni v Písmu, ačkoli někteří věří, že mohou být zmíněni v Matoušovi 19:11, 12 a v Koloským 2:8, 18, a 23. Zájem o Esejce byl obnoven s objevem svitků od Mrtvého moře, které Esejci pravděpodobně zaznamenali a uložili.

Mezi některými učenci bylo populární tvrdit, že Jan Křtitel byl Esejec. Mezi Janem a Esejci jsou určité podobnosti: 1. Jan byl na poušti (Lukáš 1:80). Esejci byli v poušti. 2. Jak Jan, tak Esejci použili Izajáše 40:3, aby se popsali jako hlas v poušti. 3. Křest (nebo omývání), který praktikovali Jan a Esejci, vyžadoval změnu srdce. Mezi Janem Křtitelem a esejci jsou přitom značné rozdíly: 1. Esejci se schovávali mimo společnost v divočině. John byl velmi veřejná osobnost. 2. Jan měl mnohem přísnější dietu (Lukáš 7:33) než Esejci. 3. Jan kázal Ježíše jako Mesiáše. Esejci neuznávali Ježíše jako Mesiáše, ale mysleli si, že Učitel spravedlnosti bude sám esejcem. 4. Mezi esejci byla silná organizace, která mezi učedníky Jana Křtitele chyběla. Byl tedy Jan Křtitel Esejec? I když je to možné, nelze to výslovně dokázat ani biblicky, ani historicky.Esejci jako sekta judaismu dnes neexistují. Existují však okrajové skupiny, které si říkají esejci. Jednou z takových skupin je Essenská církev Kristova, která se prohlašuje za autorizované správce a hlavní šiřitele pravého učení Pána Krista a Lady Christ. Sdílejí podobnosti se všemi kulty a falešnými náboženstvími: jejich svatá kniha je něco jiného než Bible; silně spoléhají na mystiku a okultní zjevení; věří, že oni sami vlastní pravdu; popírají Trojici; a popírají biblické doktríny včetně prvotního hříchu, nebe, pekla a spasení skrze Krista. Jako šiřitelé falešné doktríny je třeba se moderním „esejcům“ vyhnout.Top