Kdo napsal Bibli?

OdpovědětJe správné říci, že Bůh napsal Bibli. Podle 2. Timoteovi 3:16 je Písmo vydechováno Bohem. V celé Bibli je zřejmé, že je citován Bůh: více než 400krát v Bibli najdeme slova takto praví Pán (NKJV). Bible o sobě mluví jako o Božím slově mnohokrát (např. Žalm 119; Přísloví 30:5; Izajáš 40:8; 55:11; Jeremjáš 23:29; Jan 17:17; Římanům 10:17; Efezským 6 :17; Židům 4:12). Říká se, že Bible vychází z Božích úst (Deuteronomium 8:3; Matouš 4:4).

To, že Bůh napsal Bibli, však neznamená, že vzal do ruky pero, popadl pergamen a fyzicky napsal text Písma. Jeho psaní Písma nebylo fyzickým činem z Jeho strany. Boží autorství bylo spíše uskutečněno procesem inspirace, jak lidští spisovatelé psali Boží poselství.Je tedy také přesné říci, že inspirovaní muži Boží napsali Bibli. Nauka o inspiraci Písma v podstatě učí, že Bůh dohlížel na lidské autory Bible tak, aby jejich individuální styly byly zachovány, ale konečný výsledek byl přesně to, co Bůh chtěl. Když se například Matouš posadil, aby napsal zprávu o Ježíšově službě, spoléhal se na svou paměť (byl očitým svědkem událostí, které zaznamenal) s pomocí Ducha svatého (Jan 14:26), čímž si udržoval zamýšlené čtenáře na mysli (Matouš psal pro židovské publikum). Výsledkem bylo Matoušovo evangelium — vyprávění plné Matoušova slovníku, Matoušovy gramatiky, Matoušovy syntaxe a Matoušova stylu. Přesto to bylo Boží Slovo. Duch vedl Matoušovo psaní tak, že vše, co chtěl Bůh říci, bylo řečeno, a nebylo zahrnuto nic, co by Bůh nechtěl říci.Petr popsal proces inspirace takto: Proroci, ač lidé, mluvili od Boha, když byli neseni Duchem svatým (2. Petrův 1:21). Prorok Jeremiáš mluvil o inspiraci téměř jako o nutkání napsat Boží poselství: Jeho slovo je v mém srdci jako oheň, oheň uzavřený v mých kostech. Unavuje mě to držet v sobě; skutečně nemohu (Jeremiáš 20:9). Nebylo z toho úniku; Bůh chtěl komunikovat, a tak Jeremiáš měl psát.

Ne každá kniha Bible uvádí, kdo ji napsal. Například autor knihy Židům není znám. U mnoha knih Bible prostě neexistuje způsob, jak si být jisti, kdo je lidským autorem. Ale to nemění to, čím jsme si jisti, totiž kdo je Božský Autor.Slavní spisovatelé v průběhu historie používali amanuense, nebo sekretářky, k výrobě své literatury. Básník John Milton byl slepý ve věku 44 let ztracený ráj byl nadiktován přátelům a příbuzným – každému, kdo by pro něj psal – a tak byl celý epos nahrán (celkem 10 550 řádků poezie). I když Milton sám nedal pero na papír, nikdo to nezpochybňuje ztracený ráj je jeho dílo. Chápeme funkci amanuensis. I když Bůh nediktoval své Slovo lidským autorům, princip je podobný. Bůh, konečný autor Bible, použil lidské prostředky jako své amanuenses a výsledkem bylo božsky inspirované Slovo Boží.

Top