Proč řekl Ježíš Petrovi: Jdi za mnou, Satane?

OdpovědětPříkaz Jdi za mnou, Satane, který Petrovi řekl Ježíš, je zaznamenán v Matoušovi 16:23 a Markovi 8:33. Jdi za mnou, Satan se zdá být pro Ježíše drsný a mimo charakter, zvláště když oslovuje Petra, jednoho z Jeho nejoddanějších učedníků. Proč to Ježíš řekl? Čím si Petr zasloužil takové pokárání? Aniž by to Petr věděl, mluvil za Satana.

Ježíš právě poprvé zjevil svým učedníkům plán: Měl jít do Jeruzaléma trpět, zemřít a vstát k životu (Matouš 16:21; Marek 8:31). Navzdory tomu, co od Něho očekávali, Ježíš vysvětlil, že v té době nepřišel založit pozemské mesiášské království. Učedníci nebyli připraveni na toto nové odhalení Mesiášova záměru. Přestože Petr jeho slovům rozuměl, nedokázal jednoduše sladit svůj pohled na vítězného Mesiáše s utrpením a smrtí, o kterých mluvil Ježíš. Petr mu tedy začal vyčítat, že má tak fatalistické myšlení.Petr nevědomky mluvil za Satana. Stejně jako Ježíšův protivník ani Petr nezaměřoval svou mysl na Boží věci – Jeho cesty, Jeho plány a Jeho záměry (Koloským 3:2; Izajáš 55:8–9). Místo toho se jeho mysl zaměřovala na věci lidské, na věci světa a jeho pozemské hodnoty. Ježíš říkal, že cesta kříže je Boží vůle, plán vykoupení pro celé lidstvo. Petrovu reakci s největší pravděpodobností sdíleli i ostatní učedníci, ačkoli jako vždy to byl Petr, kdo promluvil jako první. Petr byl neúmyslně zneužíván Satanem, když si myslel, že chrání Ježíše. Satan záměrně pokoušel Ježíše na poušti, aby Ho odvedl od kříže, od naplnění velkého plánu Otce a Syna (Marek 1:12-13). Nevinně Petr dělal totéž. Ještě nepochopil Ježíšův skutečný mesiášský záměr.I když Petr jen chvíli předtím prohlásil Ježíše za Krista, obrátil se z Boží perspektivy a pohlédl na situaci z lidské perspektivy, což vyvolalo přísné pokárání: Jdi za mnou, Satane! Ježíš dále vysvětlil: Nemáte na mysli věci Boží, ale věci lidské (Marek 8:33).

V té době Ježíšovo přísné pokárání Petrovi nedávalo smysl. Avšak Ježíšova obžaloba pro nás představuje hluboké poselství. Snadno můžeme vidět, že Petr měl špatný pohled na Boží plán pro Kristovo utrpení a smrt. Ale musíme také vidět, jak snadno se můžeme stát nevědomým mluvčím Satana. To platí zejména tehdy, když ztratíme ze zřetele Boží plán pro nás. K tomu dochází, když se soustředíme na svou kariéru, majetek, bezpečnost, věci tohoto světa, spíše než na oběti, službu a hlásání Božího poselství. Když se Petrovo zaměření přesunulo na jeho vlastní touhy a plány, Ježíš ho pokáral, aby ho vrátil na správnou cestu. Kéž se vždy soustředíme na Boha a Jeho plány, abychom nikdy nezažili podobné pokárání od našeho Pána.Top