Proč nás Bůh miluje?

OdpovědětTato krátká otázka patří mezi nejzásadnější otázky, jaké kdy byly položeny. A žádný člověk by na to nikdy nebyl schopen dostatečně odpovědět. Jedno je však jisté. Bůh nás nemiluje proto, že jsme hodní lásky nebo proto, že si zasloužíme jeho lásku. Pokud něco, opak je pravdou. Stav lidstva od pádu je stavem vzpoury a neposlušnosti. Jeremjáš 17:9 popisuje vnitřní stav člověka: Srdce je klamné a zoufale ničemné. Kdo to může vědět? Naše nejniternější bytosti jsou tak zkažené hříchem, že si ani my neuvědomujeme, do jaké míry nás hřích poskvrnil. V našem přirozeném stavu Boha nehledáme; nemilujeme Boha; po Bohu netoužíme. Římanům 3:10-12 jasně ukazuje stav přirozeného, ​​neobnoveného člověka: Není nikdo spravedlivý, není ani jeden; Není nikdo, kdo by pochopil; Není nikdo, kdo by hledal Boha. Všichni se odvrátili; Společně se staly nerentabilními; Není nikdo, kdo by činil dobro, ne, ani jeden. Jak je tedy možné, aby svatý, spravedlivý a dokonalý Bůh miloval taková stvoření? Abychom to pochopili, musíme pochopit něco z povahy a charakteru Boha.

První Jan 4:8 a 16 nám říká, že Bůh je láska. Nikdy nebylo učiněno důležitější prohlášení než toto – Bůh je láska. Toto je hluboké prohlášení. Bůh nejenom miluje; On je láska. Jeho přirozeností a podstatou je láska. Láska prostupuje Jeho samotnou bytost a vlévá všechny Jeho další vlastnosti, dokonce i Jeho hněv a hněv. Protože samotnou Boží přirozeností je láska, musí lásku projevovat, stejně jako musí projevovat všechny své vlastnosti, protože tak Ho oslavuje. Oslavovat Boha je nejvyšší, nejlepší a nejvznešenější ze všech činů, takže oslavovat sám sebe je přirozeně to, co musí dělat, protože je nejvyšší a nejlepší a zaslouží si veškerou slávu.Protože Boží základní přirozeností je milovat, projevuje svou lásku tím, že ji rozdává na nezasloužených lidech, kteří se proti Němu bouří. Boží láska není sentimentální, sentimentální, romantický pocit. Spíše je to láska agapé, láska k sebeobětování. Tuto obětavou lásku prokazuje tím, že posílá svého Syna na kříž, aby zaplatil trest za náš hřích (1 Jan 4:10), tím, že nás přitahuje k sobě (Jan 6:44), tím, že nám odpouští naši vzpouru proti Němu a tím, že posílá svého svatého Ducha, aby v nás přebýval, a tím nám umožnil milovat tak, jak miluje On. Udělal to i přesto, že jsme si to nezasloužili. „Bůh však prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme byli ještě hříšníci“ (Římanům 5:8).Boží láska je osobní. Každého zná individuálně a osobně nás miluje. Jeho je mocná láska, která nemá začátek ani konec. Právě toto prožívání Boží lásky odlišuje křesťanství od všech ostatních náboženství. Proč nás Bůh miluje? Je to kvůli tomu, kým je: 'Bůh je láska.'

Top